Trafikal og økonomisk vurdering af Ringbanen klar

24. september 1998


Det indledende analysearbejde med en trafikal og økonomisk vurdering
af anlæg og drift af Ringbanen er nu afsluttet. Projektets styregruppe
anbefaler en udbygning af stræk-ningen Hellerup-Vanløse til en
egentlig Ringbane i godsbane linieføring mellem Hellerup og Sjælør.
Driften baseres på 5 min. frekvens og som en S-togsbane med en
linieføring over ny Flintholm station med eventuel omstigning til
metro. Det forudsættes at driften i de første år skal klares ved hjælp
af renoverede S-tog. Styregruppen består af en række eksterne
repræsentanter ud over Trafikministeriet, DSB, Banestyrelsen og
Ørestadssel-skabet - bl.a. HT, Københavns og Frederiksberg kommuner.

Der eksisterer i dag en S-togsforbindelse fra Hellerup til Vanløse.
Formålet med etable-ringen af Ringbanen er at skabe en tværforbindelse
mellem allerede eksisterende baner: Kystbanen, Nordbanen,
Frederikssundsbanen, Køge Bugtbanen, Hareskovsbanen, Vest-banen og den
kommende Øresundsbane og metro.

-Med en Ringbaneforbindelse kan vi styrke den kollektive trafik i
hovedstadsregionen yderligere. Ringbanen vil fungere som bindeleddet
mellem de eksisterende S-togsbaner, regionalbaner og den nye metro,
og det vil medføre anlæg af nye stationer i befolknings- og
arbejdstunge områder. Jeg vil nu læse rapporten nærmere og lade
forslaget indgå i forhandlingerne om strategi og økonomiske rammer for
jernbanedriften i Danmark i fremtiden, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

I denne indledende fase af Ringbaneprojektet er der undersøgt
alternativer, som omfatter tre forskellige materieltyper; S-tog,
letbane og metro. Der er undersøgt en frekvens på 5 min. og 10 min.,
og ligeledes undersøgt en linjeføring over Vanløse station og over ny
Flintholm station med forskellige materieltyper. Det er nu op til en
politisk beslutning, hvorvidt analyse- og projekteringsarbejdet skal
fortsættes m.h.p. fremsættelse af anlægs-lov. En sådan procedure vil i
givet fald indebære en offentlighedsfase, hvor der skal foretages en
VVM undersøgelse - en vurdering af virkningerne på miljøet.

Yderligere oplysninger kan fås hos afd. chef Jacob Fuchs på tlf 3392
3891 eller hos kt. chef Per Jacobsen på telefon 3392 6530.