Trafikministeren deltager i borgermøder om baneprojekt

04. november 1998


I forbindelse med den igangværende offentlige høring omkring
planlægningen af en baneudvidelse mellem København og Ringsted
afholdes der borgermøder torsdag den 5. november 1998 i Københavns Amt
og torsdag den 12. november i Roskilde amt. Trafikminister Sonja
Mikkelsen deltager i begge møder.

Borgermøderne er et led i en lang række af offentlige arrangementer,
der har dannet rammerne for en væsentlig del af den debat, der har
foregået omkring baneprojektet siden høringsfasens start den 21.
september. I det materiale, der er udgivet i for-bindelse med
høringen, præsenteres tre forskellige linieføringer mellem København
og Ringsted. Det er disse tre muligheder med forskellige varianter,
der er til debat på borgermøderne. Høringsfasen skal lede op til et
egentligt politisk valg af den li-nieføring, der skal udarbejdes en
detaljeret miljøredegørelse for i løbet af foråret 1999. Udkastet til
miljøredegørelsen for den valgte linieføring vil derefter blive sendt
ud i en ny offentlig høring, før en endelig beslutning om projektets
gennemførelse kan træffes. Trafikministeren har tidligere i
høringsfasen deltaget i borgermøder i henholdsvis Københavns Kommune
og Vestsjællands Amt.

-Borgermøderne har været præget af en meget aktiv deltagelse fra
borgernes side, og jeg er særdeles glad for at der blandt brugerne af
banen og borgere, der kan blive berørt af projektet, er en fin
forståelse for behovet for at øge banekapaciteten for at jernbanen på
længere sigt fortsat kan imødekomme transportbehovet - det gælder både
for pendlere og for fjernrejsende, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

Borgermøderne starter kl. 19.00 og afholdes den 5. november på
Vallensbæk HF, Gymnasievej 10 i Vallensbæk og den 12. november i
kantinen på Amtsgymnasiet på Domkirkepladsen i Roskilde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig i
Trafikministeriet Tine Lund Jensen på telefon 3392 4367 eller pr.
e-mail på adressen: tlj@trm.dk