Trafikministeriet drøfter afgifter med Københavns Lufthavn

24. august 1998


Det har i dag i dagspressen været fremme, at Københavns Lufthavn får
nej til prisstigninger.

Trafikministeriet kan oplyse, at ministeriet ikke har sagt nej til
afgiftsstigninger i Københavns Lufthavn. Trafikministeriet kan oplyse,
at man først kan tage konkret stilling til regulering af afgifterne,
når der foreligger en egentlig ansøgning. Og så-dan en ansøgning skal
i henhold til retningslinierne i lufthavnen basere sig på konstaterede
prisstigninger og afholdte investeringer. Retningslinierne fremgår af
børsprospektet fra 1996, da staten solgte ca. 25 % af sine aktier i
Københavns Lufthavn.

Af retningslinierne fremgår det blandt andet, at løbende
effektiviserings- og ratio-naliseringsforansstaltninger i videst
omfang skal bidrage til at forbedre Køben-havns Lufthavns rentabilitet
samt at afgiftsniveauet i konkurrerende lufthavne kan indgå i
overvejelserne om afgiftsjusteringer.

Trafikministeriet og Københavns Lufthavn er i øjeblikket i gang med at
drøfte det beregningsmæssige grundlag for eventuelle afgiftsstigninger
i lufthavnen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Niels Remmer på telefon 3392 4315.