Trafikministeriet inviterer til:

20. oktober 1998

 

TEMA-KONFERENCE:

EU-STØTTE TIL

TRANSPORTPROJEKTERFredag den 13. november 1998

Kl. 9.30 - 16.00

Eigtveds Pakhus, Mødesal IITEMA-KONFERENCE:

EU-STØTTE TIL TRANSPORTPROJEKTERTrafikministeriet indbyder hermed myndigheder, organisationer og andre
transportinteressenter til at deltage i ministeriets tema-konference
om mulighederne for at søge om EU-støtte til transportprojekter.


Konferencen vil navnlig dreje sig om støttemulighederne inden for
rammerne af de Transeuropæiske Netværk (TEN) på transportområdet.
Disse netværk, som har til formål at etablere en sammenhængende og
miljøvenlig europæisk infrastruktur, tillægges stigende betydning.


På EU's budget for 1998 er der afsat 475 mio. ECU til
infrastrukturprojekter på transportområdet, og der forventes en
betydelig stigning i dette beløb de kommende år. Danmark har hidtil
fået en pæn andel af disse midler, navnlig i forbindelse med
byggeriet af Øresundsforbindelsen, herunder de danske landanlæg.


Der vil desuden blive informeret om støttemulighederne vedrørende
forskning på transportområdet samt kombineret transport.


På konferencen vil der dels blive givet en orientering om
perspektiverne i og mulighederne for EU-støtte på disse områder, dels
en praktisk vejledning om ansøgningsprocedurer m.v.


For deltagelse i konferencen opkræves en betaling på 300 kr. inkl.
frokost.Tilmelding og praktiske informationer: Konferencen finder sted i
Eigtveds Pakhus, mødesal II, Asiatisk Plads 2, G, 1448 København K.
Interesserede deltagere anmodes om at tilmelde sig snarest og senest
onsdag den 4. november 1998. Tilmeldingsblanket er vedlagt
denne invitation og skal returneres til Christine Leth Jørnø (tlf. 33
92 34 70/fax: 33 13 77 77), hvor yderligere oplysninger om konferencen
også kan rekvireres.
    KONFERENCEPROGRAM
9.00 - 9.30   Ankomst og registrering
9.30 - 9.45   Velkomst ved departementschef Ole Zacchi, Trafikministeriet.
9.45 - 10.30   Trans-European Transport Network - Perspectives and Financial
Aid by Director Matthias Ruete, European Commission
10.30 - 11.00   Danmark og de transeuropæiske transportnet ved
planlægningschef Hans-Carl Nielsen, Trafikministeriet.
11.00 - 11.15   Kaffepause.
11.15 - 11.45   Offentligt-privat samarbejde om transportinfrastrukturprojekter
ved kontorchef Jørn Holdt, Trafikministeriet.
11.45 - 12.15   EU-støtte til Øresundsforbindelsen ved
finansdirektør Teddy Jacobsen, Øresundskonsortiet.
12.15 - 12.30   Spørgsmål og afrunding på formiddagens
program.
12.30 - 13.30   Frokost.
13.30 - 14.00   Betingelser og kriterier for EU-støtte ved Jørn
Holdt, Trafikministeriet
14.00 - 14.30   Andre støtteordninger (forskning, kombineret transport)
ved kontorchef Helga Theil Thomsen og kontorchef Jørn Holdt,
Trafikministeriet.
14.30 - 14.45   Kaffepause
14.45 - 15.30   Ansøgningsprocedurer ved national ekspert Kim Risgaard,
Europa-Kommissionen samt fuldmægtig Christine Leth
Jørnø, Trafikministeriet.
15.30 - 16.00   Diskussion og afrunding ved Jørn Holdt,
Trafikministeriet.
For yderligere informationer:

Christine Leth Jørnø

Trafikministeriet

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

Tlf.: 33 92 34 70

Fax: 33 13 77 77