Ørestadsselskabet I/S - udpegning af nyt medlem af bestyrelsen

13. april 1999


Regeringen har d.d. udpeget adm. direktør Kjeld Boye-Møller til nyt
medlem af bestyrelsen for Ørestadsselskabet I/S. Han afløser
planlægningschef Hans-Carl Nielsen, Trafikministeriet, der overtog
bestyrelsesposten i forbindelse med, at Øre-stadsselskabet blev
overført fra Finansministeriet til Trafikministeriet i marts måned
1998.

Kjeld Boye-Møller har mange års erfaring fra forskellige
lederstillinger hos Vattenfall AB, Sverige, hvor han har beskæftiget
sig med anlægsprojekter. I 1992 kom Kjeld Boye-Møller til A/S
Øresundsforbindelsen som teknisk direktør og har forestået opbygningen
af en organisation til styring af den tekniske, tidsmæssige og
økonomiske side af de danske landanlæg til Øresundsforbindelsen. Fra
den 1. fe-bruar 1997 og indtil færdiggørelsen har Kjeld Boye-Møller
varetaget stillingen som adm. direktør for A/S Øresundsforbindelsen.

Siden den 1. marts 1998 har Kjeld Boye-Møller været adm. direktør for
Citytunnelen i Malmø, der er et jernbaneprojekt, som skal forbinde
Malmø Central Station med Øresundsforbindelsen.

-Det er min forventning, at Kjeld Boye-Møllers erfaring med og viden
om store anlægsprojekter vil være til gavn for bestyrelsesarbejdet i
Ørestadsselskabet, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.