297 mio. kr. i EU-støtte til Øresundsforbindelsen

05. maj 1999


EU’s Transportinfrastrukturkomité indstiller til Europa-Kommissionen,
at der i år ydes 297 mio. kr. (40 mio. euro) i tilskud til byggeriet
af den faste forbindelse over Øresund. Dermed er Øresundsforbindelsen
et af de enkeltprojekter i det transeuropæiske net på
transportområdet, der opnår størst støtte i 1999.

Hovedparten af EU’s tilskud til Øresundsforbindelsen - 253 mio. kr. -
tildeles Øresundskonsortiet, der er ansvarlig for etableringen af den
faste forbindelse mellem de to kyster. Det resterende beløb på 44 mio.
kr. ydes til de svenske tilslutningsanlæg. De danske landanlæg, der
blev færdiggjort i 1998, modtog i perioden 1992-98 i alt 320 mio. kr.
(44 mio. euro).

Den betydelige støtte fra EU til Øresundsprojektet er et udtryk for
projektets store betydning både i europæisk og nationalt perspektiv,
samt for at Øresundsprojektet er fremskredet og dermed afholder store
udgifter i disse år.

Ud over Øresundsforbindelsen er det endvidere indstillet, at
Kommissionen yder tilskud til yderligere tre projekter i Danmark:
Banestyrelsen vil modtage 44,6 mio. kr. (6 mio. euro) til
planlægningen af udbygningen af banestrækningen mellem København og
Ringsted, Århus Havn vil modtage 3,7 mio kr. (0,5 mio. euro) til
forstudier i forbindelse med etableringen af en intermodal
containerterminal, og Ørestadsselskabet vil til forstudier vedrørende
metroens 3. etape modtage 3,7 mio. kr. (0,5 mio. euro).

EU’s samlede budget til at støtte udviklingen af de transeuropæiske
net på transportområdet er i år ca. 3,7 milliarder kr. (495 mio.
euro).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
Holdt tlf. 33 92 43 38