Gå til hovedindhold

90 mio. kr. til kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

Indhold


  -Borgerne kan ved omstilling af den eksisterende kollektive trafik
  sikres et bedre transporttilbud inden for de kendte økonomiske rammer.
  Det viser en række forsøg, der er gjort med at skabe større sammenhæng
  og mere fleksibilitet i den kollektive trafik. Forbedring af den
  kollektive trafik i de tyndt befolkede områder kræver samarbejde og
  vilje til at gøre det anderledes, siger trafikminister Sonja
  Mikkel-sen

  -Det er mit håb at rapportens forslag og midlerne i omstillingspuljen
  kan være med til at skabe udvikling og fornyelse af det kollektive
  trafiktilbud i de tyndt befolkede områder til gavn for befolkningen,
  slutter trafikminister Sonja Mikkelsen

  Som led i regeringens overordnede strategi for udvikling af den
  kollektive trafik har regeringen i samarbejde med SF og Enhedslisten
  aftalt, at der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at
  udvikle og omstille den kollektive trafik i de tyndt befolkede
  områder. Der er enighed om at afsætte i alt 90 mio. kr. til dette
  formål i perioden 1999-2003.

  Trafikministeriet har netop offentliggjort en rapport, hvor der på
  baggrund af en undersøgelse af den kollektive trafik i tyndt befolkede
  områder er stillet en række forslag til, hvilke initiativer der kan
  tages, for at skabe den nødvendige omstilling og forbedring.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til planlægningschef i
  Trafikministeriet Hans-Carl Nielsen på telefon 33924310.