90 mio. kr. til kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

15. marts 1999


-Borgerne kan ved omstilling af den eksisterende kollektive trafik
sikres et bedre transporttilbud inden for de kendte økonomiske rammer.
Det viser en række forsøg, der er gjort med at skabe større sammenhæng
og mere fleksibilitet i den kollektive trafik. Forbedring af den
kollektive trafik i de tyndt befolkede områder kræver samarbejde og
vilje til at gøre det anderledes, siger trafikminister Sonja
Mikkel-sen

-Det er mit håb at rapportens forslag og midlerne i omstillingspuljen
kan være med til at skabe udvikling og fornyelse af det kollektive
trafiktilbud i de tyndt befolkede områder til gavn for befolkningen,
slutter trafikminister Sonja Mikkelsen

Som led i regeringens overordnede strategi for udvikling af den
kollektive trafik har regeringen i samarbejde med SF og Enhedslisten
aftalt, at der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at
udvikle og omstille den kollektive trafik i de tyndt befolkede
områder. Der er enighed om at afsætte i alt 90 mio. kr. til dette
formål i perioden 1999-2003.

Trafikministeriet har netop offentliggjort en rapport, hvor der på
baggrund af en undersøgelse af den kollektive trafik i tyndt befolkede
områder er stillet en række forslag til, hvilke initiativer der kan
tages, for at skabe den nødvendige omstilling og forbedring.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til planlægningschef i
Trafikministeriet Hans-Carl Nielsen på telefon 33924310.