Gå til hovedindhold

Advokater udpeget til undersøgelse af Combus a/s og Trafikministeriet

Indhold


  Trafikministeren har nu udpeget to advokater til at foretage en
  uvildig undersøgelse af Combus a/s samt Trafikministeriet. I en
  pressemeddelelse af 27. maj 1999 oplyste trafikministeren, at det var
  hensigten at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse med henblik på
  både at fastslå årsagen til, at det er gået galt, og vurdere, om der
  har været forhold, som bør få konsekvenser.

  Undersøgelsen iværksættes nu, og vil blive delt i to: En
  granskningundersøgelse af Combus a/s efter aktieselskabslovens § 95 og
  en advokatundersøgelse af Trafikministeriets varetagelse af statens
  ejerskab af Combus a/s. Som granskningsmand er udpeget advokat Per
  Magid. Advokat Poul Heidmann er udpeget til at forestå un-dersøgelsen
  af Trafikministeriet. Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler: "Jeg har
  ved udpegningen lagt vægt på advokaternes kvalifikationer og på deres
  uvildighed i pågældende sag. Begge advokater er fra advokatfirmaet
  Jonas Bruun, der ikke tidligere har haft opgaver for Trafikministeriet
  eller Combus."

  Granskningsundersøgelsen af Combus a/s vil bl.a. omhandle en
  gennemgang af selskabets økonomiske og forretningsmæssige
  dispositioner (herunder licitations-bud), og granskningsberetningen
  skal indeholde en vurdering af, om der har vist sig sådanne forhold i
  selskabet, at aktionæren kan gennemføre et erstatningskrav mod
  ledelsen (bestyrelse og direktion) og revisionen.

  Advokatundersøgelsen af Trafikministeriet skal afdække det faktiske
  begivenhedsforløb vedrørende ministeriets varetagelse af det statslige
  ejerskab af Combus a/s. Advokatens redegørelse vil på baggrund af en
  gennemgang af det skriftlige materiale i sagen indeholde en vurdering
  af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning mod
  bestemte embedsmænd.

  Granskningsberetningens konklusioner og resultatet af
  advokatundersøgelsen af Trafikministeriet vil blive offentliggjort.
  Det tilstræbes, at undersøgelserne kan fær-diggøres inden for 6 - 8
  måneder efter iværksættelsen.

  Kommissorier for undersøgelserne kan rekvireres i Trafikministeriet,
  Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, eller på telefon 33 92 43
  49.