Gå til hovedindhold

Aftale om vedtagelse af busloven

Indhold


  Der er i dag indgået aftale mellem regeringen, Socialistisk
  Folkeparti, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om at vedtage det af
  trafikministeren fremsatte lovforslag om ændring af busloven m.v.

  Lovforslaget indeholder en række initiativer til nedbringelse af
  færdselsuheld, hvor busser er indblandet, og initiativer, der tager
  sigte på højnelse af standarden inden for erhvervet, herunder sikre
  konkurrence på fair og lige vilkår. Der foreslås desuden en
  afgrænsning af erhvervsmæssig buskørsel samt en klargøring af
  begreberne rutekørsel og anden kørsel.

  Lovforslaget indebærer endvidere, at HT får mulighed for at drive
  vandbusser, og endelig giver lovforslaget trafikministeren mulighed
  for at iværksætte en forsøgs-ordning med fjernbusser over Storebælt.

  Aftalen indebærer, at varigheden af den foreslåede forsøgsordning med
  fjernbusser forlænges til udgangen af 2004 i stedet for medio 2003 som
  oprindeligt foreslået. De eksisterende tilladelser til fjernbusruter
  forlænges tilsvarende, såfremt tilladelsesindehaverne ønsker det.

  -Den version af busloven, vi nu er enige om, indeholder mange nyttige
  justeringer. Jeg er specielt glad for, at det er lykkedes at nå til
  enighed om, at vi nu forsøger os med fjernbusser på en måde, så vi får
  forbedret den kollektive trafik i yderområderne, siger trafikminister
  Sonja Mikkelsen.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet
  på følgende numre: Kontorchef i 4. kontor Conni Jensen Madsen-Østerbye
  på telefon 33923304 og kontorchef i 8. kontor, Per Jacobsen på telefon
  33926530.