Aftale om vedtagelse af busloven

20. maj 1999


Der er i dag indgået aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om at vedtage det af
trafikministeren fremsatte lovforslag om ændring af busloven m.v.

Lovforslaget indeholder en række initiativer til nedbringelse af
færdselsuheld, hvor busser er indblandet, og initiativer, der tager
sigte på højnelse af standarden inden for erhvervet, herunder sikre
konkurrence på fair og lige vilkår. Der foreslås desuden en
afgrænsning af erhvervsmæssig buskørsel samt en klargøring af
begreberne rutekørsel og anden kørsel.

Lovforslaget indebærer endvidere, at HT får mulighed for at drive
vandbusser, og endelig giver lovforslaget trafikministeren mulighed
for at iværksætte en forsøgs-ordning med fjernbusser over Storebælt.

Aftalen indebærer, at varigheden af den foreslåede forsøgsordning med
fjernbusser forlænges til udgangen af 2004 i stedet for medio 2003 som
oprindeligt foreslået. De eksisterende tilladelser til fjernbusruter
forlænges tilsvarende, såfremt tilladelsesindehaverne ønsker det.

-Den version af busloven, vi nu er enige om, indeholder mange nyttige
justeringer. Jeg er specielt glad for, at det er lykkedes at nå til
enighed om, at vi nu forsøger os med fjernbusser på en måde, så vi får
forbedret den kollektive trafik i yderområderne, siger trafikminister
Sonja Mikkelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet
på følgende numre: Kontorchef i 4. kontor Conni Jensen Madsen-Østerbye
på telefon 33923304 og kontorchef i 8. kontor, Per Jacobsen på telefon
33926530.