Aftale på jernbaneområdet: Trafikministeren fortsætter forhandlingerne uden V og K

03. november 1999

Ved forhandlingerne om jernbanens fremtid i Trafikministeriet blev det
i dag klart, at Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de fire
medlemmer fra Frihed 2000, ikke længere deltager i forhandlingerne.

V, K, og DF meldte ud, at de ikke kan acceptere, at der findes
finansiering til jernbanen uden for jernbaneområdet. De kan derfor
ikke tilslutte sig regeringens udspil, der indebærer, at ud af de 530
mio.kr., der er nødvendige til genopretning af de slidte
jernbaneskinner, skal 300 mio.kr. finansieres uden for baneområdet,
mens de 230 mio.kr. findes ved rationaliseringer i jernbanen.

De nævnte partier krævede at finansieringen i stedet skal ske ved
yderligere rationaliseringer og takstforhøjelser på jernbaneområdet
uden dog at komme med forslag hvilke aktiviteter, der skal nedlægges.

På den baggrund konkluderede trafikministeren, at der ikke længere var
basis for at fortsætte forhandlingerne med V, K og DF – også de fire
løsgængere har meldt fra. CD´s videre deltagelse afklares først senere
i dag når Arne Melchior vender hjem fra udlandet.

- Det er min vurdering, at det ikke er muligt at finde yderligere
besparelser på jernbanen, end de betydelige rationaliseringskrav, der
allerede indgår i regeringens udspil og som i øvrigt er gennemført de
sidste tre år, uden at vi lukker store dele af togtrafikken ned. Hvis
vi ønsker at skabe ordentlige betingelser for den kollektive trafik i
de kommende år, er det ikke hensigtsmæssigt at udsulte området eller
forhøje priserne så markant, som de borgerlige partier har foreslået,
siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

SF og Enhedslisten har betinget sig at der skal ske en øget satsning
på den kollektive trafik. Det samme har Kristeligt Folkeparti
tilkendegivet.

- Jeg mener, vi har haft værdifulde drøftelser med alle partierne, vi
har fortsat alle partier med i forhandlingerne om at finde en varig
løsning på privatbaneområdet. På det store jernbaneområde fortsætter
vi nu i det mindre forum, der har vist reel interesse for at styrke
jernbaneområdet og den kollektive trafik samtidig med at der har været
vilje til at finansiere indsatsen, oplyser trafikminister Sonja
Mikkelsen, der har indkaldt til nyt møde i aften.