Gå til hovedindhold

Aftale på jernbaneområdet: Trafikministeren fortsætter forhandlingerne uden V og K

Indhold

  Ved forhandlingerne om jernbanens fremtid i Trafikministeriet blev det
  i dag klart, at Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de fire
  medlemmer fra Frihed 2000, ikke længere deltager i forhandlingerne.

  V, K, og DF meldte ud, at de ikke kan acceptere, at der findes
  finansiering til jernbanen uden for jernbaneområdet. De kan derfor
  ikke tilslutte sig regeringens udspil, der indebærer, at ud af de 530
  mio.kr., der er nødvendige til genopretning af de slidte
  jernbaneskinner, skal 300 mio.kr. finansieres uden for baneområdet,
  mens de 230 mio.kr. findes ved rationaliseringer i jernbanen.

  De nævnte partier krævede at finansieringen i stedet skal ske ved
  yderligere rationaliseringer og takstforhøjelser på jernbaneområdet
  uden dog at komme med forslag hvilke aktiviteter, der skal nedlægges.

  På den baggrund konkluderede trafikministeren, at der ikke længere var
  basis for at fortsætte forhandlingerne med V, K og DF – også de fire
  løsgængere har meldt fra. CD´s videre deltagelse afklares først senere
  i dag når Arne Melchior vender hjem fra udlandet.

  - Det er min vurdering, at det ikke er muligt at finde yderligere
  besparelser på jernbanen, end de betydelige rationaliseringskrav, der
  allerede indgår i regeringens udspil og som i øvrigt er gennemført de
  sidste tre år, uden at vi lukker store dele af togtrafikken ned. Hvis
  vi ønsker at skabe ordentlige betingelser for den kollektive trafik i
  de kommende år, er det ikke hensigtsmæssigt at udsulte området eller
  forhøje priserne så markant, som de borgerlige partier har foreslået,
  siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  SF og Enhedslisten har betinget sig at der skal ske en øget satsning
  på den kollektive trafik. Det samme har Kristeligt Folkeparti
  tilkendegivet.

  - Jeg mener, vi har haft værdifulde drøftelser med alle partierne, vi
  har fortsat alle partier med i forhandlingerne om at finde en varig
  løsning på privatbaneområdet. På det store jernbaneområde fortsætter
  vi nu i det mindre forum, der har vist reel interesse for at styrke
  jernbaneområdet og den kollektive trafik samtidig med at der har været
  vilje til at finansiere indsatsen, oplyser trafikminister Sonja
  Mikkelsen, der har indkaldt til nyt møde i aften.