Gå til hovedindhold

Appel til virksomheder om sikker kørsel

Indhold


  Trafikministeriet har netop offentliggjort en rapport, Trafiksikkerhed
  - Spar liv og penge, der sætter fokus på virksomhedernes rolle i
  trafiksikkerhedsarbejdet.

  Virksomheder enten køber eller udfører selv transportopgaver og står
  samlet for en meget stor del af kørslen på vejene. Derudover har
  virksomhederne en god mulighed for at gå i direkte dialog med deres
  ansatte om emnet trafiksikkerhed. Der er derfor sikkerhedsmæssigt
  noget at hente ved at få virksomhederne til at gå aktivt ind i
  trafiksikkerhedsarbejdet, og det er baggrunden for, at
  Trafikministeriet er udkommet med denne rapport.

  Hovedpointen i rapporten er, at virksomhederne kan høste store
  økonomiske fordele af en mere sikker erhvervskørsel. Ulykker i
  forbindelse med erhvervskørsel betyder udgifter for virksomheden til
  fx stigende forsikringspræmier, tabt omsætning, sygefravær og oplæring
  af erstatnings-arbejdskraft. Disse udgifter er typisk væsentlig
  større, end virksomhederne selv er opmærksomme på. Det skyldes, at
  mange af udgifterne af de fleste virksomheder ikke bliver forbundet
  med trafikulykker, men blot generelt figurerer på udgiftssiden i
  regnskabet, fx som sygefravær. Derudover er et andet vigtigt budskab i
  rapporten, at det er god personalepolitik at passe på medarbejdernes
  sikkerhed - også i trafikken.

  I rapporten er fremhævet flere virksomheder, der allerede har gjort en
  del på dette område, og som således kan virke som forbilleder for
  andre virksomheder. Derudover indeholder rapporten en række forslag
  til værktøjer, som virksomhederne kan anvende til at gennemføre en
  trafiksikkerhedspolitik for deres kørsel.

  Trafikministeriets nye rapport er en udløber af regeringens
  handlingsplan "Hver ulykke er én for meget" fra 1997 og er udfærdiget
  med input fra Post Danmark, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Tele
  Danmark, Forsvaret, DSB Gods, Banestyrelsen, Vejdirektoratet og
  Statens Bilinspektion.

  -En vigtig pointe i regeringens handlingsplan er, at en effektiv
  indsats for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i
  trafikken kræver mange aktørers indsats, og at ikke mindst
  virksomhedernes indsats er væsentlig i den sammenhæng, siger
  trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Rapporten sendes ud til en række private og offentlige virksomheder og
  institutioner i landet samt til alle amter og kommuner.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet,
  Karoline Lolk på tlf. 3392 4333.