Appel til virksomheder om sikker kørsel

26. maj 1999


Trafikministeriet har netop offentliggjort en rapport, Trafiksikkerhed
- Spar liv og penge, der sætter fokus på virksomhedernes rolle i
trafiksikkerhedsarbejdet.

Virksomheder enten køber eller udfører selv transportopgaver og står
samlet for en meget stor del af kørslen på vejene. Derudover har
virksomhederne en god mulighed for at gå i direkte dialog med deres
ansatte om emnet trafiksikkerhed. Der er derfor sikkerhedsmæssigt
noget at hente ved at få virksomhederne til at gå aktivt ind i
trafiksikkerhedsarbejdet, og det er baggrunden for, at
Trafikministeriet er udkommet med denne rapport.

Hovedpointen i rapporten er, at virksomhederne kan høste store
økonomiske fordele af en mere sikker erhvervskørsel. Ulykker i
forbindelse med erhvervskørsel betyder udgifter for virksomheden til
fx stigende forsikringspræmier, tabt omsætning, sygefravær og oplæring
af erstatnings-arbejdskraft. Disse udgifter er typisk væsentlig
større, end virksomhederne selv er opmærksomme på. Det skyldes, at
mange af udgifterne af de fleste virksomheder ikke bliver forbundet
med trafikulykker, men blot generelt figurerer på udgiftssiden i
regnskabet, fx som sygefravær. Derudover er et andet vigtigt budskab i
rapporten, at det er god personalepolitik at passe på medarbejdernes
sikkerhed - også i trafikken.

I rapporten er fremhævet flere virksomheder, der allerede har gjort en
del på dette område, og som således kan virke som forbilleder for
andre virksomheder. Derudover indeholder rapporten en række forslag
til værktøjer, som virksomhederne kan anvende til at gennemføre en
trafiksikkerhedspolitik for deres kørsel.

Trafikministeriets nye rapport er en udløber af regeringens
handlingsplan "Hver ulykke er én for meget" fra 1997 og er udfærdiget
med input fra Post Danmark, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Tele
Danmark, Forsvaret, DSB Gods, Banestyrelsen, Vejdirektoratet og
Statens Bilinspektion.

-En vigtig pointe i regeringens handlingsplan er, at en effektiv
indsats for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i
trafikken kræver mange aktørers indsats, og at ikke mindst
virksomhedernes indsats er væsentlig i den sammenhæng, siger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

Rapporten sendes ud til en række private og offentlige virksomheder og
institutioner i landet samt til alle amter og kommuner.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet,
Karoline Lolk på tlf. 3392 4333.