Gå til hovedindhold

Bedre muligheder for luftfarten til og fra Danmark

Indhold


  Med indgåelsen af en ny luftfartsaftale med Pakistan i denne uge har
  de tre lande i SAS-samarbejdet - Danmark, Norge og Sverige - inden for
  et års tid indgået moderne luftfartsaftaler med en halv snes lande,
  som giver flyselskaberne fri adgang til ruteflyvning.

  Siden sidste forår er der indgået sådanne liberale aftaler med
  Australien, New Zealand, Singapore og Cuba samt fire lande i
  Mellemøsten, som har et luftfartsmæssigt samarbejde: Bahrain, Forenede
  Arabiske Emirater, Oman og Qatar. Desuden er de gældende
  luftfartsaftaler med Estland og Tjekkiet blevet liberaliseret.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen peger på, at aftalerne er i
  overensstemmelse med den fælles luftfartspolitik, der blev fastlagt af
  de tre landes regeringer i forbindelse med forrige års forlængelse af
  det skandinaviske luftfartssamarbejde frem til år 2020. Det centrale
  element i samarbejdet er SAS-konsortiet, hvori SAS Danmark, der er 50
  pct. statsejet, indgår sammen med SAS Norge og SAS Sverige.

  -Vi arbejder for, at der indgås liberale aftaler af typen "open skies"
  med flest mulige lande, fordi vi på den måde bedst kan skærpe
  konkurrencen og tilgodese forbrugernes interesser. Ikke mindst i
  Danmark, hvor vi har Københavns Lufthavn, vil vi have fordel af en
  sådan udvikling, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  For charterflyvningen trådte nye, liberale regler i kraft i
  Skandinavien for et par måneder siden.

  I løbet af få år kan der ventes indgået en fælles EU-aftale om
  luftfart med ti lande i Central- og Østeuropa. Herved vil de ti lande,
  som bl.a. inkluderer de tre baltiske lande, blive tilsluttet det frie
  indre marked for luftfart.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Niels
  Remmer, Trafikministeriets Luftfartskontor, telefon 3392 4315.