Bedre muligheder for luftfarten til og fra Danmark

30. marts 1999


Med indgåelsen af en ny luftfartsaftale med Pakistan i denne uge har
de tre lande i SAS-samarbejdet - Danmark, Norge og Sverige - inden for
et års tid indgået moderne luftfartsaftaler med en halv snes lande,
som giver flyselskaberne fri adgang til ruteflyvning.

Siden sidste forår er der indgået sådanne liberale aftaler med
Australien, New Zealand, Singapore og Cuba samt fire lande i
Mellemøsten, som har et luftfartsmæssigt samarbejde: Bahrain, Forenede
Arabiske Emirater, Oman og Qatar. Desuden er de gældende
luftfartsaftaler med Estland og Tjekkiet blevet liberaliseret.

Trafikminister Sonja Mikkelsen peger på, at aftalerne er i
overensstemmelse med den fælles luftfartspolitik, der blev fastlagt af
de tre landes regeringer i forbindelse med forrige års forlængelse af
det skandinaviske luftfartssamarbejde frem til år 2020. Det centrale
element i samarbejdet er SAS-konsortiet, hvori SAS Danmark, der er 50
pct. statsejet, indgår sammen med SAS Norge og SAS Sverige.

-Vi arbejder for, at der indgås liberale aftaler af typen "open skies"
med flest mulige lande, fordi vi på den måde bedst kan skærpe
konkurrencen og tilgodese forbrugernes interesser. Ikke mindst i
Danmark, hvor vi har Københavns Lufthavn, vil vi have fordel af en
sådan udvikling, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

For charterflyvningen trådte nye, liberale regler i kraft i
Skandinavien for et par måneder siden.

I løbet af få år kan der ventes indgået en fælles EU-aftale om
luftfart med ti lande i Central- og Østeuropa. Herved vil de ti lande,
som bl.a. inkluderer de tre baltiske lande, blive tilsluttet det frie
indre marked for luftfart.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Niels
Remmer, Trafikministeriets Luftfartskontor, telefon 3392 4315.