Bred støtte til stramninger over for den ulovlige taxaflyvning

19. november 1999

Trafikministerens lovforslag med henblik på at gribe ind over for den
ulovlige taxaflyvning, den såkaldte sorte taxaflyvning, og sætte
vandtætte skodder op i forhold til firmaflyvningen var i dag til 1.
behandling i Folketinget.

Der er bred støtte i Folketinget til lovforslaget, hvis formål er at
forbedre flyvesikkerheden ved at begrænse mulighederne for sort
taxaflyvning mest muligt. Lovforslaget indeholder også nogle
minimumskrav, der fremover skal gælde for firmaflyvning, navnlig til
pilotens kvalifikationer.

- Jeg er meget tilfreds med den opbakning, der i dag har vist sig i
Folketinget, således at vi nu kan få gjort noget ved den sorte
taxaflyvning. Jeg er sikker på, at flyvesikkerheden vil blive øget,
når vi får vedtaget disse opstramninger, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

- For erhvervslivet vil initiativerne også indebære fordele, da den
seriøse firmaflyvning nu helt klart skiller sig ud. Samtidig opnår vi
også på dette område nogle forbedringer for flyvesikkerheden – uden at
det koster de seriøse virksomheder noget af betydning, siger Sonja
Mikkelsen.

- Jeg er også glad for, at dette lovforslag er blevet til i et samspil
med brugerne, dvs. virksomheder og organisationer, og vel at mærke
uden at indholdet er blevet udvandet. At vi ikke kan blive enige om
samtlige detailspørgsmål, ser jeg som helt naturligt, når der strammes
op på sådanne områder, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

Lovforslaget er ændret i forhold til et tidligere lovforslag fra
foråret 1999 bl.a. på baggrund af drøftelser med organisationer og
virksomheder med særlig interesse på området.

Forslaget skal nu til udvalgsbehandling i Folketingets Trafikudvalg.