Gå til hovedindhold

Danmark fik miljøet sat på dagsordenen i international luftfart

Indhold

  Det skyldtes ikke mindst dansk indsats, at miljøet blev sat på
  dagsordenen, da trafikministre og luftfartsfolk fra omkring 100 lande
  tirsdag aften afsluttede konferencen i Chicago "Luftfarten i det 21.
  århundrede".

  På foranledning af trafikminister Sonja Mikkelsen blev der i
  konferencens sluterklæringer optaget en henvisning til, at der i
  arbejdet med fremtidens luftfartspolitik må tages hensyn til alle
  miljømæssige aspekter, og at luftfartens udvikling må baseres på
  princippet om bæredygtig udvikling.

  "Jeg er glad for, at det lykkedes at få slået fast, at luftfartens
  miljøproblemer skal tages alvorligt. For mig er det en selvfølge, men
  det lå ikke i kortene, at konferencen skulle have den drejning", siger
  tra-fikministeren.

  "Luftfarten påvirker vores miljø negativt på forskellige måder. Det
  giver især problemer med klimagasser og støj. Vi må derfor hele tiden
  vurdere udviklingen i luftfarten over for udviklingen i andre
  transportformer", siger Sonja Mikkelsen.

  På konferencen, der var indkaldt af USA's transportminister Rodney
  Slater og sluttede på 55-årsdagen for underskrivelsen af
  Chicago-konventionen – luftfartens "grundlov" – benyttede Sonja
  Mikkelsen og hendes europæiske kolleger lejligheden til at lægge pres
  på amerikanerne for bl.a. at åbne for deres store nationale
  luftfarts-marked (såkaldt cabotage).

  Danmark og en række andre lande – herunder en halv snes EU-lande – har
  allerede indgået meget frie "open skies"-luftfartsaftaler med USA.
  Transportminister Slater er fortaler for en yderligere åbning af det
  internationale luftfartsmarked og havde indkaldt konferencen for at
  drøfte, hvordan dette kan gøres.

  "De europæiske luftfartsselskaber må have adgang til det amerikanske
  marked, på samme måde som de amerikanske selskaber har adgang til det
  europæiske marked, og for at komme videre, må amerikanerne vise
  villighed til at bøje sig på de områder, hvor de hidtil har holdt fast
  på deres egne nationale interesser", siger Sonja Mikkelsen.

  "Det er i øvrigt nogle store udfordringer, international luftfart står
  overfor. Det gælder luftfartsselskaberne, men også den statslige
  regulering, der verden over skifter karakter fra regulering via
  statslige ejerskaber til i højere grad at være regulering ved
  lovgivning. Hertil kommer udfordringerne med at udvikle fælles
  luftrum, så stigningen i luftfarten fortsat kan ske på en
  sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde på trods af den øgede adgang
  til konkurrence.

  "Vi skal holde fast ved, at der ikke må gås på kompromis med
  sikkerheden", slutter trafikministeren.