Danmark fik miljøet sat på dagsordenen i international luftfart

08. december 1999

Det skyldtes ikke mindst dansk indsats, at miljøet blev sat på
dagsordenen, da trafikministre og luftfartsfolk fra omkring 100 lande
tirsdag aften afsluttede konferencen i Chicago "Luftfarten i det 21.
århundrede".

På foranledning af trafikminister Sonja Mikkelsen blev der i
konferencens sluterklæringer optaget en henvisning til, at der i
arbejdet med fremtidens luftfartspolitik må tages hensyn til alle
miljømæssige aspekter, og at luftfartens udvikling må baseres på
princippet om bæredygtig udvikling.

"Jeg er glad for, at det lykkedes at få slået fast, at luftfartens
miljøproblemer skal tages alvorligt. For mig er det en selvfølge, men
det lå ikke i kortene, at konferencen skulle have den drejning", siger
tra-fikministeren.

"Luftfarten påvirker vores miljø negativt på forskellige måder. Det
giver især problemer med klimagasser og støj. Vi må derfor hele tiden
vurdere udviklingen i luftfarten over for udviklingen i andre
transportformer", siger Sonja Mikkelsen.

På konferencen, der var indkaldt af USA's transportminister Rodney
Slater og sluttede på 55-årsdagen for underskrivelsen af
Chicago-konventionen – luftfartens "grundlov" – benyttede Sonja
Mikkelsen og hendes europæiske kolleger lejligheden til at lægge pres
på amerikanerne for bl.a. at åbne for deres store nationale
luftfarts-marked (såkaldt cabotage).

Danmark og en række andre lande – herunder en halv snes EU-lande – har
allerede indgået meget frie "open skies"-luftfartsaftaler med USA.
Transportminister Slater er fortaler for en yderligere åbning af det
internationale luftfartsmarked og havde indkaldt konferencen for at
drøfte, hvordan dette kan gøres.

"De europæiske luftfartsselskaber må have adgang til det amerikanske
marked, på samme måde som de amerikanske selskaber har adgang til det
europæiske marked, og for at komme videre, må amerikanerne vise
villighed til at bøje sig på de områder, hvor de hidtil har holdt fast
på deres egne nationale interesser", siger Sonja Mikkelsen.

"Det er i øvrigt nogle store udfordringer, international luftfart står
overfor. Det gælder luftfartsselskaberne, men også den statslige
regulering, der verden over skifter karakter fra regulering via
statslige ejerskaber til i højere grad at være regulering ved
lovgivning. Hertil kommer udfordringerne med at udvikle fælles
luftrum, så stigningen i luftfarten fortsat kan ske på en
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde på trods af den øgede adgang
til konkurrence.

"Vi skal holde fast ved, at der ikke må gås på kompromis med
sikkerheden", slutter trafikministeren.