Gå til hovedindhold

Esbjerg Havn bliver nu herre i eget hus

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen og borgmester Johnny Søtrup
  underskriver i dag en aftale om overdragelse af statshavnen til
  lokalsamfundet. Aftalen er naturligvis betinget af Finansudvalgets og
  Byrådets godkendelse.

  Hermed er der kommet en tilfredsstillende afslutning på flere års
  forberedelser. Esbjerg Havn er hermed den første af de 12 statshavne,
  der kommer på lokale hænder. Havnens værdi er opgjort til 266 mio. kr.
  men overdrages for 57 mio. kr., fordi havnen fremover selv skal betale
  for oprensning i sejlrenden og bassinerne, hvorved sta-ten sparer en
  årlig udgift på knap 17 millioner kroner.

  Overdragelsen sker pr. 1. april 2000. Det giver en vis tid for
  lokalsamfundet til at forberede sig på overtagelse og få etableret den
  nødvendige organisation m.v.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i den anledning:

  Jeg er meget tilfreds med, sammen med borgmesteren, at have fundet en
  løsning for Esbjerg Havn, der giver havnen gode muligheder for at
  udvikle sig til at fremme af søtransporten. Hermed tager vi hul på
  udmøntningen af regeringens målsætninger, sådan som de ligger i den
  nye havnelov. Når man bryder et system om, vil det altid have
  konsekvenser for nogle ansatte. Jeg har imidlertid tiltro til, at vi i
  den kommende tid kan klare disse problemer på en god måde. Jeg vil med
  stor interesse også fremover følge havnens udvikling og jeg ønsker
  borgmester Søtrup og lokalsamfundet et held og lykke med at de nu har
  fået deres egen havn.

  Borgmesteren Johnny Søtrup udtaler:

  -Et mangeårigt ønske er nu indfriet. Efter 130 års statseje kommer
  havnen nu på lokale hænder. Hermed skrives et markant nyt kapitel i
  Esbjergs historie. Vi har ønsket dette for at kunne gå aktivt ind i en
  fortsat udvikling af havnen. Med det lokale engagement og dynamik tror
  vi at vi kan være med til at fremme dette.