Esbjerg Havn bliver nu herre i eget hus

13. december 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen og borgmester Johnny Søtrup
underskriver i dag en aftale om overdragelse af statshavnen til
lokalsamfundet. Aftalen er naturligvis betinget af Finansudvalgets og
Byrådets godkendelse.

Hermed er der kommet en tilfredsstillende afslutning på flere års
forberedelser. Esbjerg Havn er hermed den første af de 12 statshavne,
der kommer på lokale hænder. Havnens værdi er opgjort til 266 mio. kr.
men overdrages for 57 mio. kr., fordi havnen fremover selv skal betale
for oprensning i sejlrenden og bassinerne, hvorved sta-ten sparer en
årlig udgift på knap 17 millioner kroner.

Overdragelsen sker pr. 1. april 2000. Det giver en vis tid for
lokalsamfundet til at forberede sig på overtagelse og få etableret den
nødvendige organisation m.v.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i den anledning:

Jeg er meget tilfreds med, sammen med borgmesteren, at have fundet en
løsning for Esbjerg Havn, der giver havnen gode muligheder for at
udvikle sig til at fremme af søtransporten. Hermed tager vi hul på
udmøntningen af regeringens målsætninger, sådan som de ligger i den
nye havnelov. Når man bryder et system om, vil det altid have
konsekvenser for nogle ansatte. Jeg har imidlertid tiltro til, at vi i
den kommende tid kan klare disse problemer på en god måde. Jeg vil med
stor interesse også fremover følge havnens udvikling og jeg ønsker
borgmester Søtrup og lokalsamfundet et held og lykke med at de nu har
fået deres egen havn.

Borgmesteren Johnny Søtrup udtaler:

-Et mangeårigt ønske er nu indfriet. Efter 130 års statseje kommer
havnen nu på lokale hænder. Hermed skrives et markant nyt kapitel i
Esbjergs historie. Vi har ønsket dette for at kunne gå aktivt ind i en
fortsat udvikling af havnen. Med det lokale engagement og dynamik tror
vi at vi kan være med til at fremme dette.