Europa-Kommisionen godkender dansk miljøtilskud til godstransport med jernbane

23. april 1999


Europa-Kommissionen har den 21. april 1999 godkendt en dansk
støtteordning for transport af gods med jernbane. Ordningen, som er
fastlagt i lov om jernbanevirksomhed m.v. og Trafikministeriets
bekendtgørelse om baneafgifter og miljøtilskud til godstransport på
jernbane, er hermed af Kommissionen erklæret forenelig med
EU-traktatens statsstøtteregler.

Kommissionen skriver bl.a., at de "har fundet, at tilskuddet er
betydeligt lavere end de anslåede ubetalte eksterne og
infrastrukturelle omkostninger ved vejtransport", der spares ved at
overflytte godstransport fra vej til bane.

- Jeg er meget tilfreds med afgørelsen, som jeg mener er et gennembrud
for miljøpolitikken på transportområdet. Afgørelsen viser, at miljøet
i højere grad har vundet indpas som en faktor, der skal tages hensyn
til i trafikpolitikken - også på europæisk plan, siger trafikminister
Sonja Mikkelsen".

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Per Jacobsen på telefon 33 92 65 30.