Europæisk enighed på jernbaneområdet

10. december 1999

Trafikministrene i den Europæiske Union vedtog tidligt i morges en
fælles politisk holdning til Kommissionens direktivforslag på
jernbaneområdet. Jernbanepakken vedrører en harmonisering af
baneafgifterne, tildeling af kapacitet på banenettet og markedsåbning
for international godstrafik. Det vedtagne forslag er et resultat af
en lang række kompromiser.

På afgiftsområdet arbejder Danmark for at harmonisere baneafgifterne
på et lavt niveau til gavn for udviklingen af markedet for
jernbanegodstrafik. Danmark fik desuden begrænset mulighederne for at
give mængderabat til store jernbanevirksomheder på bekostning af
mindre jernbanevirksomheders konkurrenceevne. Det er vigtigt, idet
rabatter ofte virker konkurrenceforvridende til fordel for den
operatør, der i forvejen er dominerende på et marked.

Desuden er Fællesskabet nu tildelt kompetence på områderne for
markedsadgang og afgiftsfastsættelse. Sammenholdt med etableringen af
et europæisk observationssystem, hvor udviklingen i afgifterne og de
reelle muligheder for markedsåbning vil blive fulgt meget nøje,
betyder det, at der er sat en proces i gang mod lavere afgifter og
øget markedsåbning til gavn for jernbanerne.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler om resultatet:

Det har været vigtigt for mig at komme frem til løsninger, der vil
skabe gode rammer for jernbanegodstrafikken i Danmark og Europa. Det
overordnede mål er at øge markedsandelen for gods på jernbane af
hensyn til miljøet og trængslen på de europæiske veje. Som forslagene
ligger nu er de ikke så vidtgående som jeg havde håbet. Det afgørende
er, at beslutningerne bevæger jernbanepolitikken i den rigtige
retning, og jeg betragter forslagene som et skridt i en proces, hvor
vi i løbet af en kortere årrække kan gå videre på grundlag af de
erfaringer, vi vil gøre os, når forslagene er gennemført.