Gå til hovedindhold

Europæisk enighed på jernbaneområdet

Indhold

  Trafikministrene i den Europæiske Union vedtog tidligt i morges en
  fælles politisk holdning til Kommissionens direktivforslag på
  jernbaneområdet. Jernbanepakken vedrører en harmonisering af
  baneafgifterne, tildeling af kapacitet på banenettet og markedsåbning
  for international godstrafik. Det vedtagne forslag er et resultat af
  en lang række kompromiser.

  På afgiftsområdet arbejder Danmark for at harmonisere baneafgifterne
  på et lavt niveau til gavn for udviklingen af markedet for
  jernbanegodstrafik. Danmark fik desuden begrænset mulighederne for at
  give mængderabat til store jernbanevirksomheder på bekostning af
  mindre jernbanevirksomheders konkurrenceevne. Det er vigtigt, idet
  rabatter ofte virker konkurrenceforvridende til fordel for den
  operatør, der i forvejen er dominerende på et marked.

  Desuden er Fællesskabet nu tildelt kompetence på områderne for
  markedsadgang og afgiftsfastsættelse. Sammenholdt med etableringen af
  et europæisk observationssystem, hvor udviklingen i afgifterne og de
  reelle muligheder for markedsåbning vil blive fulgt meget nøje,
  betyder det, at der er sat en proces i gang mod lavere afgifter og
  øget markedsåbning til gavn for jernbanerne.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler om resultatet:

  Det har været vigtigt for mig at komme frem til løsninger, der vil
  skabe gode rammer for jernbanegodstrafikken i Danmark og Europa. Det
  overordnede mål er at øge markedsandelen for gods på jernbane af
  hensyn til miljøet og trængslen på de europæiske veje. Som forslagene
  ligger nu er de ikke så vidtgående som jeg havde håbet. Det afgørende
  er, at beslutningerne bevæger jernbanepolitikken i den rigtige
  retning, og jeg betragter forslagene som et skridt i en proces, hvor
  vi i løbet af en kortere årrække kan gå videre på grundlag af de
  erfaringer, vi vil gøre os, når forslagene er gennemført.