Gå til hovedindhold

Femer Bælt konference 13. januar 2000

Indhold

  Trafikministeriet og Transportrådet inviterer i fællesskab til
  konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen.
  Konferencen finder sted torsdag den 13. januar 2000 i Eigtveds Pakhus,
  København, og den er åben for alle interesserede.

  Det samlede dansk-tyske undersøgelsesprogram vedrørende en eventuel
  fast forbindelse over Femer Bælt er nu afsluttet.
  Undersøgelsesresultaterne er offentliggjort i henholdsvis en rapport
  om de tekniske, miljømæssige og trafikale undersøgelser og en rapport
  om de økonomiske undersøgelser.

  Den danske regering forventer at træffe principbeslutning om Femer
  Bælt forbindelsen i første halvdel af år 2000. Der er dermed lagt op
  til, at regeringen og Folketinget beslutter, om der skal arbejdes
  videre med projektet, eller om man hellere skal lægge projektet på
  hylden.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen siger: Det er vigtigt, at regeringens
  principbeslutning om Femer Bælt-forbindelsen hviler på et grundlag,
  som ikke efterfølgende kan kritiseres for at være ufuldstændigt. Femer
  Bælt konferencen giver ordet til en række eksperter, som er udpeget af
  Transportrådet. De får lejlighed til inden for deres felt at give en
  uafhængig faglig vurdering af det fælles dansk-tyske
  undersøgelsesmateriale. Samtidig håber jeg, at organisationerne på
  miljø- og trafikområdet og andre tager del i debatten, sådan at det
  sikres, at også disse synspunkter bliver en del af
  beslutningsgrundlaget for forbindelsen.

  Program for konferencen kan rekvireres hos Transportrådet, telefon 33
  93 37 38.