Femer Bælt konference 13. januar 2000

17. november 1999

Trafikministeriet og Transportrådet inviterer i fællesskab til
konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen.
Konferencen finder sted torsdag den 13. januar 2000 i Eigtveds Pakhus,
København, og den er åben for alle interesserede.

Det samlede dansk-tyske undersøgelsesprogram vedrørende en eventuel
fast forbindelse over Femer Bælt er nu afsluttet.
Undersøgelsesresultaterne er offentliggjort i henholdsvis en rapport
om de tekniske, miljømæssige og trafikale undersøgelser og en rapport
om de økonomiske undersøgelser.

Den danske regering forventer at træffe principbeslutning om Femer
Bælt forbindelsen i første halvdel af år 2000. Der er dermed lagt op
til, at regeringen og Folketinget beslutter, om der skal arbejdes
videre med projektet, eller om man hellere skal lægge projektet på
hylden.

Trafikminister Sonja Mikkelsen siger: Det er vigtigt, at regeringens
principbeslutning om Femer Bælt-forbindelsen hviler på et grundlag,
som ikke efterfølgende kan kritiseres for at være ufuldstændigt. Femer
Bælt konferencen giver ordet til en række eksperter, som er udpeget af
Transportrådet. De får lejlighed til inden for deres felt at give en
uafhængig faglig vurdering af det fælles dansk-tyske
undersøgelsesmateriale. Samtidig håber jeg, at organisationerne på
miljø- og trafikområdet og andre tager del i debatten, sådan at det
sikres, at også disse synspunkter bliver en del af
beslutningsgrundlaget for forbindelsen.

Program for konferencen kan rekvireres hos Transportrådet, telefon 33
93 37 38.