Flere på cykel for bedre byer og sundere danskere

19. august 1999


Trafikminister Sonja Mikkelsen, borgmester Anker Boye fra Kommunernes
Landsforening, og amtsborgmester Kresten Philipsen fra
Amtsrådsforeningen har i fællesskab udsendt en cykelpolitik: "På cykel
i det 21. århundrede".

Baggrunden for den fælles udmelding er ønsket om at få flere danskere
til at tage cyklen i stedet for bilen, især på de korte ture i
byerne.

Færre biler i byerne giver bedre byer med plads til alle - til
børnene, de ældre og dem, der ikke har råd eller lyst til bil. Det
skal være muligt at bo, arbejde og holde fri i omgivelser, der ikke er
plaget af voldsom trafik.

-At skabe bymiljøer med færre biler og flere cykler er også at skabe
byer med mere liv. Hvor bilisten, der sidder indkapslet i sin bil, er
anonym, er cyklister og fodgæn-gere nærværende og levende i
bybilledet, lyder meldingen fra de tre udgivere.

Derfor ønsker trafikministeren og de to formænd, at der i højere grad
tages udgangspunkt i cyklen og tænkes på cyklisternes fremkommelighed
og sikkerhed, når bytrafikken planlægges.

Mere brug af cyklen giver motion, som er med til at forbedre
folkesundheden generelt. Danskere i bedre form giver færre
livsstilssygdomme. Det er god forebyggelse, som aflaster social- og
sundhedsvæsenet i amterne og kommunerne.

Pjecen "På cykel i det 21. århundrede" samt yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til fuldmægtig Lis Lørup, 1. kontor,
Trafikministeriet på telefon 33 92 33 55