Gå til hovedindhold

Flere på cykel for bedre byer og sundere danskere

Indhold


  Trafikminister Sonja Mikkelsen, borgmester Anker Boye fra Kommunernes
  Landsforening, og amtsborgmester Kresten Philipsen fra
  Amtsrådsforeningen har i fællesskab udsendt en cykelpolitik: "På cykel
  i det 21. århundrede".

  Baggrunden for den fælles udmelding er ønsket om at få flere danskere
  til at tage cyklen i stedet for bilen, især på de korte ture i
  byerne.

  Færre biler i byerne giver bedre byer med plads til alle - til
  børnene, de ældre og dem, der ikke har råd eller lyst til bil. Det
  skal være muligt at bo, arbejde og holde fri i omgivelser, der ikke er
  plaget af voldsom trafik.

  -At skabe bymiljøer med færre biler og flere cykler er også at skabe
  byer med mere liv. Hvor bilisten, der sidder indkapslet i sin bil, er
  anonym, er cyklister og fodgæn-gere nærværende og levende i
  bybilledet, lyder meldingen fra de tre udgivere.

  Derfor ønsker trafikministeren og de to formænd, at der i højere grad
  tages udgangspunkt i cyklen og tænkes på cyklisternes fremkommelighed
  og sikkerhed, når bytrafikken planlægges.

  Mere brug af cyklen giver motion, som er med til at forbedre
  folkesundheden generelt. Danskere i bedre form giver færre
  livsstilssygdomme. Det er god forebyggelse, som aflaster social- og
  sundhedsvæsenet i amterne og kommunerne.

  Pjecen "På cykel i det 21. århundrede" samt yderligere oplysninger kan
  fås ved henvendelse til fuldmægtig Lis Lørup, 1. kontor,
  Trafikministeriet på telefon 33 92 33 55