Gå til hovedindhold

Forenklinger af takster på Storebæltsforbindelsen

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i anledning af, at Sund & Bælt
  i dag har meddelt en række forenklinger af takstsystemet på
  Storebæltsforbindelsen:

  -Erfaringerne efter de første 1 ½ års drift af vejdelen på Storebælt
  har vist, at det oprindeligt fastlagte takstsystem var noget
  besværligt for visse brugere. Jeg har derfor drøftet en række
  forenklinger og omlægninger med den politiske følgegruppe, som har
  tilsluttet sig disse. Der sker ingen ændringer i det samlede
  takstniveau på Storebælt.

   Busser vil fremover komme over Storebælt til en enhedstakst
  på 1200 kr inkl. moms i stedet for som i dag at skulle afregne efter
  hvor mange passagerer, der er i bussen. En tilsvarende forenkling sker
  for minibusser.

   Busser, der transporterer handicappede, vil fremover komme
  til at betale en særlig lav takst på 565 kr.

   Lastbiler og busser får fremover 5 pct. BroBizz rabat på
  samme måde som personbiler. Til gengæld afskaffes mængderabatten for
  storkunder, der i gennemsnit har udgjort ca. 3 1/2 pct. Der-med vil
  der blive ligestilling mellem små og store vognmænd, hvilket jeg
  finder er et sundt og rigtigt princip. Mængderabatten for storkunder
  var et levn fra færgetiden.

   Der vil senere blive indført et system med tre klasser for
  lastbiler efter de principper, der er fastlagt for
  Øresundsforbindelsen. Det betyder, at vognmændene herefter kan
  indrette deres vognpark efter de samme takstklasser for køretøjer på
  de to forbindelser.

  -Jeg mener, at der med disse ændringer er skabt ro omkring
  takstsystemet på Storebælt, således at der ikke bliver behov for flere
  justeringer i de nærmeste år. Det betyder også, at erhvervslivet kan
  planlægge i tillid hertil, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.