Forenklinger af takster på Storebæltsforbindelsen

02. november 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i anledning af, at Sund & Bælt
i dag har meddelt en række forenklinger af takstsystemet på
Storebæltsforbindelsen:

-Erfaringerne efter de første 1 ½ års drift af vejdelen på Storebælt
har vist, at det oprindeligt fastlagte takstsystem var noget
besværligt for visse brugere. Jeg har derfor drøftet en række
forenklinger og omlægninger med den politiske følgegruppe, som har
tilsluttet sig disse. Der sker ingen ændringer i det samlede
takstniveau på Storebælt.

 Busser vil fremover komme over Storebælt til en enhedstakst
på 1200 kr inkl. moms i stedet for som i dag at skulle afregne efter
hvor mange passagerer, der er i bussen. En tilsvarende forenkling sker
for minibusser.

 Busser, der transporterer handicappede, vil fremover komme
til at betale en særlig lav takst på 565 kr.

 Lastbiler og busser får fremover 5 pct. BroBizz rabat på
samme måde som personbiler. Til gengæld afskaffes mængderabatten for
storkunder, der i gennemsnit har udgjort ca. 3 1/2 pct. Der-med vil
der blive ligestilling mellem små og store vognmænd, hvilket jeg
finder er et sundt og rigtigt princip. Mængderabatten for storkunder
var et levn fra færgetiden.

 Der vil senere blive indført et system med tre klasser for
lastbiler efter de principper, der er fastlagt for
Øresundsforbindelsen. Det betyder, at vognmændene herefter kan
indrette deres vognpark efter de samme takstklasser for køretøjer på
de to forbindelser.

-Jeg mener, at der med disse ændringer er skabt ro omkring
takstsystemet på Storebælt, således at der ikke bliver behov for flere
justeringer i de nærmeste år. Det betyder også, at erhvervslivet kan
planlægge i tillid hertil, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.