Forsøg med TV-udstyr i Storebæltstunnelen

23. april 1999


Trafikminister Sonja Mikkelsen, borgmester Flemming Erichsen (Korsør
Kommune) og amtsborgmester Søren Eriksen (Vestsjællands Amt) nedsatte
i november 1998 en arbejdsgruppe vedrørende beredskabet i
Storebæltstunnelen. Arbejdsgruppen skulle undersøge forskellige
tekniske løsninger med henblik på forbedring af beredskabs-
myndighedernes muligheder for at få visuelt overblik over tunnelen
samt for at give beskeder til togpassagerer i tilfælde af uheld.

Arbejdsgruppen har indtil nu afholdt i alt 6 møder samt aflagt et
besøg ved Kanaltunnelen for at indhente erfaringer om
tilrettelæggelsen af beredskabet m.v. ved dette anlæg.

Det har kunnet konstateres, at det for at få det bedst mulige grundlag
for en stillingtagen til spørgsmålet om anskaffelse og installation af
TV-overvågningsudstyr samt højtalere i tunnelen, vil være nødvendigt
at foretage forsøg med sådant udstyr. Disse forsøg vil blive afholdt i
slutningen af april 1999.

Arbejdsgruppens endelige rapport forventes på denne baggrund først at
ville foreligge i august/september 1999.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet,
kontorchef Jørn Holdt, telefon 33924338.