Indsats med genopbygning af diger og bedre vejrprognoser

14. december 1999

Indsats med genopbygning af diger og bedre vejrprog-noser
Stormfloden den 3. december 1999 medførte større skader på følgende
tre diger ved Vadehavet: Juvre Dige, Rejsby Dige og Ballum Dige,
hvoraf især skaderne på Juvre Diget er omfattende. Trafikminister
Sonja Mikkelsen besigtigede i går henholdsvis Rejsby Dige og Juvre
Dige ved Vadehavet.

Trafikministeren udtaler i den anledning:

Der skal sættes ind på to områder. Helt konkret med at få genopbygget
digerne. Dels skal Danmarks Meteorologiske Institut arbejde på at få
forbedret deres prognose apparat.

Med hensyn til Juvre Dige arbejdes der aktuelt på at sikre de
ejendomme, der kan være truede i en højvandssituation, og endvidere er
arbejdet med hensyn til genopbygning af diget gået i gang.

Rejsby Dige er tæt på at være istandsat, gennembruddet er lukket og
også ved Ballum Diget, er arbejdet næsten afsluttet.

Jeg mener, at det er vigtigt at få genetableret de diger ved
Vadehavet, der er blevet ramt hårdt af stormfloden, og jeg syntes, at
det er en opgave, hvor udgifterne ikke kun skal dækkes af syd- og
sønderjyderne. Der er tradition for solidaritet på dette område, og
den skal vi holde fast - så staten medvirker,siger trafikminister
Sonja Mikkelsen.

Samtidig er Danmarks Meteorologiske Institut i gang med at se på
muligheden for at forbedre de matematiske modeller, der danner
grundlag for stormflodsvarslingen.

Der skal varsles i tide og for de rigtige områder, så ingen
menneskeliv går tabt, og vi om nødvendigt kan gennemføre en
evakuering. Det er også vigtigt at sikre husdyrene, siger
trafikministeren.

Endelig er der behov for at revurdere beskyttelsesnivauet som digerne
udgør. Jeg forventer at få Kystinspektoratets vurdering på dette punkt
indenfor få måneder, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.