Gå til hovedindhold

Kørelærere er taget med på råd

Indhold

  Kørelærer Vibeke Vesterhouen, Århus afleverede i dag på et møde med
  trafikministeren ca. 600 underskrifter fra kørelærere, som protesterer
  mod de nye bestemmelser i køreuddannelsen pr. 1. juli 1999.

  Der er med de nye bestemmelser i forbindelse med
  førstegangserhvervelse af kørekort indført et obligatorisk minimumstal
  for antallet af lektioner og et minimum for den periode, i hvilken
  køreundervisningen skal gives. Der er endvidere krav om anvendelsen af
  en lektionsplan, hvor det skal dokumenteres ved elev og kørelærers
  underskrifter, at lektionsplanen og uddannelsesforløbet er blevet
  fulgt i overensstemmelse med den gældende undervisningsplan.

  Undervisningsplaner for de forskellige køretøjskategorier med
  integreret teoretisk og praktisk undervisning blev indført med
  køreuddannelsesreformen, som trådte i kraft i 1986.

  Kørelærerne finder, at de nye bestemmelser om lektionsplan og
  erklæring under strafansvar fra lærer og elev medfører et meget
  ufleksibelt system, som kan føre til, at flere unge opgiver
  køreuddannelsen og kører uden kørekort samt til lukning af køreskoler.


  - Man skal holde sig for øje, at ændringerne af bestemmelserne
  tilsigter en forbedret køreuddannelse, som skal ses i lyset af, at det
  er de unge mennesker mellem 18-25 år, som er årsag til de fleste
  ulykker i trafikken. Tanken er jo, at man fremover vil møde nogle
  trafikanter, der opfører sig mere ansvarsbevidst i trafikken, siger
  Tra-fikminister Sonja Mikkelsen

  - Jeg er lidt uforstående overfor kørelærernes kritik eftersom de
  relevante myndigheder og organisationer på køreuddannelsesområdet blev
  taget med på råd før de nye bestemmelser trådte i kraft siger
  trafikministeren. Da jeg dog ikke vil afvise, at der kan være visse
  uhensigtssmæssigheder ved undervisningsplanerne, som måske nu opleves
  mere forpligtende end før, har jeg bedt de utilfredse kørelærere om at
  rette henvendelse til Færdselsstyrelsen, som administrerer reglerne på
  dette område, med henblik på at få afdækket eventuelle
  uhensigtsmæssigheder.

  - Den måde køreuddannelsen skal afvikles på, bygger på et system, som
  har været gældende siden 1986. Det nye i den forbindelse er, at det
  vejledende antal timer nu bliver obligatorisk og skal dokumenteres ved
  elev og kørelærers underskrifter. Det samme gælder for lektionsplanen
  og uddannelsesforløbet, der skal følges i overensstemmelse med
  undervisningsplanen, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  - Det er af hensyn til politiets mulighed for kontrol anset nødvendigt
  at fastsætte krav om disse elev – og kørelærerunderskrifter for at det
  obligatoriske mindste lektionsantal ikke blot skulle være et slag i
  luften. Herudover sikres ved elevens underskrift, at eleven gennem
  hele forløbet er blevet gjort bekendt med, hvilken undervis-ning der
  skal være gennemført, siger trafikministeren.