Konference om begrænsning af transportsektorens CO2-udslip - 7. maj 1999 i Århus.

15. april 1999


7. maj 1999 i Århus
Radisson SAS Scandinavia Hotel,Margrethepladsen 1, 8000 Århus C, Tlf.
8612 8665, fax 8612 8675

OBS! Der er begrænset deltagerantal.
Evt. interesserede er velkomne til at henvende sig til Kirsten Frøslev
Larsen på e-mail: kfl@trm.dk

Program:

10.20 - 10.45: Morgenkaffe

10.45 - 11.00: Trafikminister Sonja Mikkelsen: Indledning

11.00 - 11.20: Planlægningschef Hans-Carl Nielsen, Trafikministeriet:
Hvornår og hvordan kan kurven knækkes?

11.25 - 11.45: Direktør Erik Lauridsen, FDM:
Hvad kan bilisterne gøre for at begrænse CO2-udslippet?

11.50 - 12.10: Direktør Michael Svane, DTL:
Hvad kan godstransporterhvervet gøre for at begrænse CO2-udslippet?

12.15 - 12.35: Miljø- og planlægningschef Ulrik Winge, Banestyrelsen:
Den kollektive trafiks rolle i arbejdet med at begrænse
transportsektorens CO2-udslip

12.35 - 13.35: Frokost

13.35 - 13.55: Forskningsadjunkt Kaj Jørgensen, Ph.D.:
Teknologiske muligheder for begrænsning af transportsektorens
CO2-udslip

14.00 - 14.20: Formand Anne Grete Holmsgaard, Energimiljørådet: Mål
og midler i begrænsning af CO2-udslippet - med udgangspunkt i
er-faringer fra det øvrige energiområde

14.25 - 14.45: Kontorchef Jan Hansen, Det økonomiske Råd:
Hvordan begrænses CO2-udslippet på en samfundsøkonomisk
hensigts-mæssig måde?

14.45 - 15.10: Kaffe

15.10 - 16.30: Debat og afslutning: Mål og midler i forhold til
begrænsning af transport-sektorens CO2-udslip

16.30 - 16.45: Afslutning ved trafikminister Sonja
Mikkelsen