Gå til hovedindhold

Kystcenter får støtte af trafikministeren

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag sikret de økonomiske
  forudsætninger for Kystcenter Thyborøn, idet Kystcentret er blevet
  bevilliget en lempelig leje af ministeriets arealer, hvorpå
  Kystcentret skal opføres.

  Kystcentret, som planlægges åbnet i påsken 2001, er et
  oplevelsescenter, der har som overordnet mål, at formidle sammenhængen
  mellem naturkræfter og det landskab, som er et resultat af disse
  kræfters påvirkninger.

  Formidlingen vil koncentrere sig om de forhold, der ligger til grund
  for dannelsen af kystlandskabet f.eks. vind og hav, og om samspillet
  mellem disse forhold og menneskets kontrollerende indsats gennem
  opførelse af kystbeskyttelsesprojekter.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  Kystcentret vil markant forbedre Kystinspektoratets mulighed for, til
  den brede befolkning, at formidle forståelse for, hvornår det kan være
  nødvendigt at gribe ind i kysternes udvikling med
  kystbeskyttelsesprojekter. Derved spredes forståelsen for formålet med
  Kystin-spektoratets virke.

  Kystcentret giver os også mulighed for, på en spændende og kreativ
  måde, at motivere befolkningen til en hensynsfuld adfærd på de danske
  kyster - til gavn for truede kystmiljøer og som led i bevarelsen af de
  naturlige kyster.

  Kystcentret vil være med til at skabe en bred forståelse for
  kystbeskyttelseslovens forudsætning om, så vidt muligt, at bevare det
  naturlige kystmiljø, og kun at gribe ind, når menneskeliv og- eller
  økonomiske interesser trues af naturens kræfter.

  -Jeg er glad for at kunne medvirke til at Kystcentret kan realiseres,
  slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.