Kystcenter får støtte af trafikministeren

02. december 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag sikret de økonomiske
forudsætninger for Kystcenter Thyborøn, idet Kystcentret er blevet
bevilliget en lempelig leje af ministeriets arealer, hvorpå
Kystcentret skal opføres.

Kystcentret, som planlægges åbnet i påsken 2001, er et
oplevelsescenter, der har som overordnet mål, at formidle sammenhængen
mellem naturkræfter og det landskab, som er et resultat af disse
kræfters påvirkninger.

Formidlingen vil koncentrere sig om de forhold, der ligger til grund
for dannelsen af kystlandskabet f.eks. vind og hav, og om samspillet
mellem disse forhold og menneskets kontrollerende indsats gennem
opførelse af kystbeskyttelsesprojekter.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

Kystcentret vil markant forbedre Kystinspektoratets mulighed for, til
den brede befolkning, at formidle forståelse for, hvornår det kan være
nødvendigt at gribe ind i kysternes udvikling med
kystbeskyttelsesprojekter. Derved spredes forståelsen for formålet med
Kystin-spektoratets virke.

Kystcentret giver os også mulighed for, på en spændende og kreativ
måde, at motivere befolkningen til en hensynsfuld adfærd på de danske
kyster - til gavn for truede kystmiljøer og som led i bevarelsen af de
naturlige kyster.

Kystcentret vil være med til at skabe en bred forståelse for
kystbeskyttelseslovens forudsætning om, så vidt muligt, at bevare det
naturlige kystmiljø, og kun at gribe ind, når menneskeliv og- eller
økonomiske interesser trues af naturens kræfter.

-Jeg er glad for at kunne medvirke til at Kystcentret kan realiseres,
slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.