Gå til hovedindhold

Lovforslag mod ulovlig taxaflyvning, den såkaldte sorte taxaflyvning

Indhold

  Trafikministeren fremsætter i dag et lovforslag med det formål at
  gribe ind overfor den ulovlige taxaflyvning, den såkaldte sorte
  taxaflyvning.

  -Det er vigtigt, at der strammes op over for den sorte taxaflyvning,
  og at der sættes vandtætte skotter op i forhold til firmaflyvningen.
  Sigtet er at skabe forhold, hvor den lovlige firmaflyvning kan
  adskilles fra den sorte taxaflyvning via et bedre kontrolgrundlag,
  siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  -Herefter bliver der en bedre mulighed for at straffe den ulovlige
  flyvning, f.eks. ved fratagelse af flyvercertifikat, slutter
  trafikminister Sonja Mikkelsen.

  For privatflyvning mod betaling foreslås en præcisering og begrænsning
  af reglerne for, hvornår denne form for flyvning kan foregå.

  For firmaflyvning med egne ansatte indføres et anmeldelsessystem og
  supplerende krav fortrinsvis til pilotens færdigheder.

  For begge områder gælder, at overtrædelse eller forsøg herpå af de nye
  regler vil kunne straffes, og pilotens certifikat vil kunne inddrages
  ubetinget.

  Formålet hermed er præventivt, og det forventes at forslagene vil have
  en væsentlig effekt med hensyn til at afholde piloter fra at overtræde
  reglerne.

  Der er tale om en delvis genfremsættelse fra forrige
  folketingssamling. Forslaget er ændret, blandt andet på baggrund af
  drøftelser med organisationer og virksomheder med særlig interesse på
  området.

  Det betyder mindre papirarbejde og færre omkostninger for
  virksomheder, der betjener sig af firmaflyvning, uden at hensynet til
  sikkerheden tilsidesættes.