Lovforslag mod ulovlig taxaflyvning, den såkaldte sorte taxaflyvning

27. oktober 1999

Trafikministeren fremsætter i dag et lovforslag med det formål at
gribe ind overfor den ulovlige taxaflyvning, den såkaldte sorte
taxaflyvning.

-Det er vigtigt, at der strammes op over for den sorte taxaflyvning,
og at der sættes vandtætte skotter op i forhold til firmaflyvningen.
Sigtet er at skabe forhold, hvor den lovlige firmaflyvning kan
adskilles fra den sorte taxaflyvning via et bedre kontrolgrundlag,
siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Herefter bliver der en bedre mulighed for at straffe den ulovlige
flyvning, f.eks. ved fratagelse af flyvercertifikat, slutter
trafikminister Sonja Mikkelsen.

For privatflyvning mod betaling foreslås en præcisering og begrænsning
af reglerne for, hvornår denne form for flyvning kan foregå.

For firmaflyvning med egne ansatte indføres et anmeldelsessystem og
supplerende krav fortrinsvis til pilotens færdigheder.

For begge områder gælder, at overtrædelse eller forsøg herpå af de nye
regler vil kunne straffes, og pilotens certifikat vil kunne inddrages
ubetinget.

Formålet hermed er præventivt, og det forventes at forslagene vil have
en væsentlig effekt med hensyn til at afholde piloter fra at overtræde
reglerne.

Der er tale om en delvis genfremsættelse fra forrige
folketingssamling. Forslaget er ændret, blandt andet på baggrund af
drøftelser med organisationer og virksomheder med særlig interesse på
området.

Det betyder mindre papirarbejde og færre omkostninger for
virksomheder, der betjener sig af firmaflyvning, uden at hensynet til
sikkerheden tilsidesættes.