Miljøet må mere ind i luftfartspolitikken

06. december 1999

"Vi må holde et vågent øje med flytrafikkens miljøpåvirkninger", siger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

"Luftfarten påvirker vores miljø negativt på forskellige måder. Ikke
mindst i form af udslip af forskellige skadelige luftarter, herunder
kuldioxid (CO2)."

"Andre transportformer får mere og mere styr på deres forurening, og
det samme er heldigvis på vej inden for luftfarten."

"Men vi flyver også mere og mere, og det ser ud til, at flytrafikkens
andel af den samlede forurening fra transportsektoren vil vokse i de
kommende år."

"Vi må derfor satse på, at der sker en hastig udvikling inden for
flymotorteknologien, ligesom vi hele tiden må vurdere udviklingen i
luftfarten over for udviklingen i andre transport- og
kommunikationsformer", udtaler trafikministeren.

Udtalelserne fra trafikministeren falder i forbindelse med en
international luftfartskonference i Chicago arrangeret af den
amerikanske transportminister Rodney Slater.

Sonja Mikkelsen fremførte bl.a. sine synspunkter direkte over for den
amerikanske vært i et separat skandinavisk-amerikansk møde. Hun
henviste her til de fælles forpligtelser, som Kyoto-protokollen
pålægger landene om en begrænsning eller formindskelse af udslippet af
drivhusgasser.

Luftfartens "grundlov" – Chicago-konventionen – blev udformet i denne
by for 55 år siden, i 1944. Transportminister Slater har indbudt et
stort antal af sine udenlandske kolleger og repræsentanter for
luftfarten til konference for at drøfte "Luftfarten i det 21.
år-hundrede".

"Jeg har foreslået, at luftfartens miljøproblemer bliver nævnt med
vægt i erklæringerne fra konferencen, der slutter sent tirsdag i denne
uge, og håber at vinde tilslutning til konkrete formuleringer",
slutter Sonja Mikkelsen.