Gå til hovedindhold

Miljøet må mere ind i luftfartspolitikken

Indhold

  "Vi må holde et vågent øje med flytrafikkens miljøpåvirkninger", siger
  trafikminister Sonja Mikkelsen.

  "Luftfarten påvirker vores miljø negativt på forskellige måder. Ikke
  mindst i form af udslip af forskellige skadelige luftarter, herunder
  kuldioxid (CO2)."

  "Andre transportformer får mere og mere styr på deres forurening, og
  det samme er heldigvis på vej inden for luftfarten."

  "Men vi flyver også mere og mere, og det ser ud til, at flytrafikkens
  andel af den samlede forurening fra transportsektoren vil vokse i de
  kommende år."

  "Vi må derfor satse på, at der sker en hastig udvikling inden for
  flymotorteknologien, ligesom vi hele tiden må vurdere udviklingen i
  luftfarten over for udviklingen i andre transport- og
  kommunikationsformer", udtaler trafikministeren.

  Udtalelserne fra trafikministeren falder i forbindelse med en
  international luftfartskonference i Chicago arrangeret af den
  amerikanske transportminister Rodney Slater.

  Sonja Mikkelsen fremførte bl.a. sine synspunkter direkte over for den
  amerikanske vært i et separat skandinavisk-amerikansk møde. Hun
  henviste her til de fælles forpligtelser, som Kyoto-protokollen
  pålægger landene om en begrænsning eller formindskelse af udslippet af
  drivhusgasser.

  Luftfartens "grundlov" – Chicago-konventionen – blev udformet i denne
  by for 55 år siden, i 1944. Transportminister Slater har indbudt et
  stort antal af sine udenlandske kolleger og repræsentanter for
  luftfarten til konference for at drøfte "Luftfarten i det 21.
  år-hundrede".

  "Jeg har foreslået, at luftfartens miljøproblemer bliver nævnt med
  vægt i erklæringerne fra konferencen, der slutter sent tirsdag i denne
  uge, og håber at vinde tilslutning til konkrete formuleringer",
  slutter Sonja Mikkelsen.