Mindre støj med ny asfalt

16. december 1999

Trafikministeriet har igangsat et forsøg med en ny type asfalt i Øster
Søgade i København. Belægningen er opbygget med hulrum, der betyder at
støjen reduceres. På grund af hulrummene udsendes der mindre støj, når
dækkene på en bil ruller hen over asfalten.

Støjmålinger fra forsøget viser, at det kan være muligt at reducere
støj fra trafikken så det svarer til, at der kører væsentligt færre
biler end der kører i dag. Støjen er 5-7 decibel lavere end på en
almindelig asfalt.

Støjdæmpningen er næsten på niveau med, hvad en støjskærm sædvanligvis
giver. Og drænasfalt, som den nye type belægning kaldes, kan bruges i
byer, hvor det ofte er umuligt at sætte skærme op.

Det positive resultat skal dog vurderes med et vist forbehold. I
tidligere forsøg er drænasfalt holdt op med at reducere støj, fordi
skidt er trængt ned i hulrummene. Dette kan forhåbentlig undgås med
den nye asfalt, da den har en anden opbygning. Desuden vil asfalten
blive højtryksspulet to gange om året for at fjerne skidt. Det er
der-for endnu for tidligt at afgøre, præcis hvor god den type asfalt
der er brugt i Øster Søgade er på længere sigt.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

Jeg håber at den nye type belægning kan blive et vigtigt bidrag til at
opfylde regeringens målsætning om at reducere antallet af stærkt
støjbelastede boliger.

Da asfalten er betydeligt dyrere end almindelig asfalt, er der god
grund til at lave forsøg med den for at være sikker på virkningen, før
den bruges i større omfang.

Forsøget er et resultat af et meget fint tværfagligt samarbejde
mel-lem offentlige myndigheder og en række private virksomheder.
Forsøg af denne karakter er væsentlige for at Trafikministeriet og
Vejdirektoratet kan bidrage til at få løst nogle af de problemer der
er en følge af trafikken.

I forsøget deltager foruden Trafikministeriet, Københavns Kommune,
DELTA Akustik og Vibration, Miljøstyrelsen, Asfaltbranchen v. Phønix
Asfalt, Vejteknisk Institut og Vejdirektoratet.