Gå til hovedindhold

Mindre støj med ny asfalt

Indhold

  Trafikministeriet har igangsat et forsøg med en ny type asfalt i Øster
  Søgade i København. Belægningen er opbygget med hulrum, der betyder at
  støjen reduceres. På grund af hulrummene udsendes der mindre støj, når
  dækkene på en bil ruller hen over asfalten.

  Støjmålinger fra forsøget viser, at det kan være muligt at reducere
  støj fra trafikken så det svarer til, at der kører væsentligt færre
  biler end der kører i dag. Støjen er 5-7 decibel lavere end på en
  almindelig asfalt.

  Støjdæmpningen er næsten på niveau med, hvad en støjskærm sædvanligvis
  giver. Og drænasfalt, som den nye type belægning kaldes, kan bruges i
  byer, hvor det ofte er umuligt at sætte skærme op.

  Det positive resultat skal dog vurderes med et vist forbehold. I
  tidligere forsøg er drænasfalt holdt op med at reducere støj, fordi
  skidt er trængt ned i hulrummene. Dette kan forhåbentlig undgås med
  den nye asfalt, da den har en anden opbygning. Desuden vil asfalten
  blive højtryksspulet to gange om året for at fjerne skidt. Det er
  der-for endnu for tidligt at afgøre, præcis hvor god den type asfalt
  der er brugt i Øster Søgade er på længere sigt.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  Jeg håber at den nye type belægning kan blive et vigtigt bidrag til at
  opfylde regeringens målsætning om at reducere antallet af stærkt
  støjbelastede boliger.

  Da asfalten er betydeligt dyrere end almindelig asfalt, er der god
  grund til at lave forsøg med den for at være sikker på virkningen, før
  den bruges i større omfang.

  Forsøget er et resultat af et meget fint tværfagligt samarbejde
  mel-lem offentlige myndigheder og en række private virksomheder.
  Forsøg af denne karakter er væsentlige for at Trafikministeriet og
  Vejdirektoratet kan bidrage til at få løst nogle af de problemer der
  er en følge af trafikken.

  I forsøget deltager foruden Trafikministeriet, Københavns Kommune,
  DELTA Akustik og Vibration, Miljøstyrelsen, Asfaltbranchen v. Phønix
  Asfalt, Vejteknisk Institut og Vejdirektoratet.