Gå til hovedindhold

Ministerkommentar vedrørende lukning af posthuse

Indhold

  Af dagspressen i dag fremgår det, at Post Danmark planlægger at
  erstatte 500 posthuse med postbutikker, således at postkunderne i
  stedet må gå til f.eks. en dagligvareforretning, når de skal sende
  breve og betale regninger. Baggrunden herfor er et voldsomt fald i
  antallet af giroindbetalinger, som er rygraden i det landsdækkende
  posthusnet.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen siger i den anledning:
  -Indretning af posthuse i f.eks. dagligvareforretninger er ikke nyt.
  Over halvdelen af Post Danmarks ca. 1.200 posthuse er i dag etableret
  som postbutikker hos lokale forretningsdrivende.

  -Post Danmarks melding om at yderligere 500 posthuse skal overgå til
  den form kan virke drastisk og jeg vil derfor indhente en redegørelse
  fra Post om de overvejelser, som virksomheden gør sig vedrørende
  fremtidens posthusnet. Når redegørelsen foreligger, vil jeg sende
  denne til Folketingets Trafikudvalg med mine kommentarer.

  -Udformningen af posthusnettet er et anliggende, som har samfundets
  største bevågenhed. Af samme grund er der i 1992 – efter drøftelse
  med Folketingets Trafikudvalg – fastlagt en procedure for ændringer i
  posthusnettet. Proceduren sikrer bl.a., at lokalsamfundene høres,
  inden der eventuelt træffes beslutning om ændringer af post-husenes
  status. Denne procedure er fortsat gældende, men jeg finder, at Post
  DK nu bør redegøre nærmere for, hvordan de løser opgaven.