Gå til hovedindhold

Møde om kommende store veje

Indhold


  Regeringspartierne mødtes i dag med trafikminister Sonja Mikkelsen for
  at drøfte anlægget af højklassede veje på strækningerne
  Odense-Svendborg (rute 9), øst om Herning (rute 18 og 15) og
  Holbæk-Vig (rute 21).Trafikministeren har herefter besluttet at
  fremsætte anlægslovforslag for disse strækninger.

  Odense-Svendborg vil blive anlagt som motorvej på hele strækningen, og
  der vil blive anlagt en firesporet motortrafikvej fra Sundsvej nord
  for Herning til Vardevej syd for Herning bl.a. af hensyn til trafikken
  til Messecentret i Herning. De øvrige strækninger af rute 18 fra
  Herning Nord til den nye omfartsvej ved Brande anlægges som tosporet
  motortrafikvej, hvilket også vil være tilfældet på den resterende del
  af rute 15 syd for Herning mellem Vardevej og Snejbjerg. Der var
  endvidere på mødet enighed om at forlænge Holbækmotorvejen fra dens
  nuværende endepunkt ved Langerød syd for Holbæk til Tuse N. På
  strækningen Tuse N til Vig N. foreslås anlagt en ny motortrafikvej.
  Alle vejene vil blive udbygget i etaper.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtrykker forventning om, at der
  allerede i indeværende folketingsår kan skaffes flertal for at vedtage
  de nødvendige anlægslove. Hvornår arbejdet med vejanlæggene kan
  påbegyndes og i hvilken rækkefølge, er der ikke truffet beslutning om.
  Penge til nye vejanlæg vil indgå i prioriteringen af statens samlede
  anlægsaktiviteter på kommende finanslove.

  Eventuel henvendelse kan rettes til kontorchef Torkil Eriksen,
  Trafikministeriet, på telefon 33 92 43 78 eller presse- og
  informationssekretær Jesper Damm Olsen på telefon 33 92 43 02.