Ny direktør for Banestyrelsen

28. september 1999

Regeringen har i dag udnævnt direktør for Arbejdstilsynet Jens
Andersen som ny direktør for Banestyrelsen under Trafikministeriet.

Direktør Jens Andersen, som er født i 1953, er uddannet som cand.
scient.pol. og har været direktør for Arbejdstilsynet siden 1995.

Jens Andersen begyndte som fuldmægtig i en række ministerier, bl.a.
som ministersekretær for socialministeren og finansministeren. Fra
1987-94 var Jens Andersen ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, de
sidste tre år som direktør i en tre-mandsdirektion. Fra 1994-95 var
han direktør for de danske publikationsselskaber i Thomson
Corporation, bl.a. Karnov og Gad-Jura.

Som direktør for Arbejdstilsynet har Jens Andersen med
forandringsledelse som nøgleord været drivkraften i gennemførelsen af
organisatoriske ændringer og tilpasninger. Der er indført mål- og
resultatstyring og iværksat en kulturforandring i Arbejdstilsynet både
over for omverdenen og internt i virksomheden.

-Vi skal have styrket indsatsen for vedligehold og modernisering af
jernbanenettet og forbedret Banestyrelsens evne til at prioritere og
styre sine ressourcer. Samtidig skal Banestyrelsen placere sig som en
effektiv partner for DSB og andre fremtidige jernbaneoperatører på det
danske jernbanenet i en fælles bestræbelse på at betjene passager- og
godskunder bedst muligt. Banestyrelsen står således i de kommende år
over for store og udfordrende opgaver. Jeg tror, at vi med Jens
Andersen har fundet den rette person som ny direktør for
Banestyrelsen, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.