Nye skandinaviske flycharterregler

01. februar 1999


I dag træder de nye regler for charterflyvning mellem Danmark og lande
uden for EU.

Reglerne er en udmøntning af den enighed, der i august måned sidste år
blev opnået mellem trafikministrene i Danmark, Norge og Sverige om en
reform af de gældende bestemmelser.

Hovedformålet med de nye regler er at reducere de vilkår og de
begrænsninger, der er pålagt flychartertrafik med selskabsrejsende.
Således afskaffes alle geografiske begrænsninger, kravene til
rejseperiodens længde lempes, og mulighederne for salg af "seat only"
billetter udvides.

De nye regler udsendes af Statens Luftfartsvæsen og hedder BL 10-1,
Bestemmelser om charterflyvning og taxaflyvning til/fra Danmark, 7.
Udgave.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet, Niels Remmer, på telefon 33 92 33 55