Gå til hovedindhold

Pressemøde: Fartsyndere fotograferes nu i 18 kommuner

Indhold


  Fra i dag udvides forsøget med automatisk hastighedskontrol til i alt
  18 kommuner. Forsøget gennemføres som et led i regeringens
  handlingsplan for trafiksikkerhed i et samarbejde mellem
  Trafikministeriet, Justitsministeriet og politiet i et år. Siden
  efteråret 1997 er udstyret afprøvet i mindre skala i København og
  Odense kommune.

  Ni nye kameraer gør det nu muligt at udvide forsøget til et storskala
  forsøg og herunder også at omfatte Frederiksberg og Gentofte
  politikredse samt Gladsaxe kommune og størstedelen af Svendborg
  politikreds. Det automatiske udstyr fotograferer og registrerer biler,
  der kører for hurtigt, så både nummerpladen og førerens ansigt kan
  genkendes. Således kan færdselspolitiet finde frem til førereren og
  pr. automatik fremsende et bødeoplæg. Samtidig registreres dato,
  tidspunkt og den målte hastighed, så bødens størrelse kan fastsættes.

  -Farten dræber og en generelt lavere hastighed på vejene vil reducere
  antallet af ulykker i trafikken betydeligt - først og fremmest de
  meget alvorlige ulykker. Hastigheden har en direkte effekt på både
  antallet og følgerne af trafikulykker, siger trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  -Det et meget vigtigt storskalaforsøg vi sætter i gang i dag. Kan vi
  blot redde ét liv eller forhindre én ulykke ved at folk overholder
  hastighedsgrænserne, så er det forsøget værd. I bund og grund handler
  det om at vise større hensyn overfor andre - og dermed også os selv
  når vi færdes i trafikken, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Storskalaforsøget finder sted i flg. kommuner på Sjælland:
  Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og København. På Fyn: Bogense,
  Egebjerg, Gudme, Langeskov, Munkebo, Odense, Otterup, Ringe, Ryslinge,
  Svendborg, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg og Årslev. Vejdirektoratet
  følger løbende med i udviklingen af hastigheden både i og uden for de
  omtalte områder. Resultaterne kan ses måned for måned på
  internetadressen www.fartkontrol.dk.
  Storskalaforsøget skal foreløbig løbe indtil udgangen af marts 2000,
  hvorefter der kan træffes beslutning om metoden skal anvendes
  permanent i hele landet.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen er i eftermiddag på besøg hos Gladsaxe
  Politi, hvor hun vil få lejlighed til at se udstyret i funktion.
  Pressen inviteres til at deltage i arrangementet kl. 14.00 på Gladsaxe
  politistation, Fremtidsvej 1, 2860 Søborg i mødelokalet på 2. Sal.
  Foruden trafikminister Sonja Mikkelsen vil politimester Finn Meilby,
  borgmester Ole Andersen, vejsektorchef Sven Krarup Nielsen og
  chefpolitiinspektør Mogens Wilbert være til stede.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Conni Jensen Madsen-Østerbye på telefon 33923304.
  Spørgsmål vedr. pressedelen af arrangementet kan pressesekretær i
  Trafikministeriet Jesper Damm Olsen kontaktes på telefon 33924302.