Pressemøde: Fartsyndere fotograferes nu i 18 kommuner

06. april 1999


Fra i dag udvides forsøget med automatisk hastighedskontrol til i alt
18 kommuner. Forsøget gennemføres som et led i regeringens
handlingsplan for trafiksikkerhed i et samarbejde mellem
Trafikministeriet, Justitsministeriet og politiet i et år. Siden
efteråret 1997 er udstyret afprøvet i mindre skala i København og
Odense kommune.

Ni nye kameraer gør det nu muligt at udvide forsøget til et storskala
forsøg og herunder også at omfatte Frederiksberg og Gentofte
politikredse samt Gladsaxe kommune og størstedelen af Svendborg
politikreds. Det automatiske udstyr fotograferer og registrerer biler,
der kører for hurtigt, så både nummerpladen og førerens ansigt kan
genkendes. Således kan færdselspolitiet finde frem til førereren og
pr. automatik fremsende et bødeoplæg. Samtidig registreres dato,
tidspunkt og den målte hastighed, så bødens størrelse kan fastsættes.

-Farten dræber og en generelt lavere hastighed på vejene vil reducere
antallet af ulykker i trafikken betydeligt - først og fremmest de
meget alvorlige ulykker. Hastigheden har en direkte effekt på både
antallet og følgerne af trafikulykker, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

-Det et meget vigtigt storskalaforsøg vi sætter i gang i dag. Kan vi
blot redde ét liv eller forhindre én ulykke ved at folk overholder
hastighedsgrænserne, så er det forsøget værd. I bund og grund handler
det om at vise større hensyn overfor andre - og dermed også os selv
når vi færdes i trafikken, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

Storskalaforsøget finder sted i flg. kommuner på Sjælland:
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og København. På Fyn: Bogense,
Egebjerg, Gudme, Langeskov, Munkebo, Odense, Otterup, Ringe, Ryslinge,
Svendborg, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg og Årslev. Vejdirektoratet
følger løbende med i udviklingen af hastigheden både i og uden for de
omtalte områder. Resultaterne kan ses måned for måned på
internetadressen www.fartkontrol.dk.
Storskalaforsøget skal foreløbig løbe indtil udgangen af marts 2000,
hvorefter der kan træffes beslutning om metoden skal anvendes
permanent i hele landet.

Trafikminister Sonja Mikkelsen er i eftermiddag på besøg hos Gladsaxe
Politi, hvor hun vil få lejlighed til at se udstyret i funktion.
Pressen inviteres til at deltage i arrangementet kl. 14.00 på Gladsaxe
politistation, Fremtidsvej 1, 2860 Søborg i mødelokalet på 2. Sal.
Foruden trafikminister Sonja Mikkelsen vil politimester Finn Meilby,
borgmester Ole Andersen, vejsektorchef Sven Krarup Nielsen og
chefpolitiinspektør Mogens Wilbert være til stede.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Conni Jensen Madsen-Østerbye på telefon 33923304.
Spørgsmål vedr. pressedelen af arrangementet kan pressesekretær i
Trafikministeriet Jesper Damm Olsen kontaktes på telefon 33924302.