Gå til hovedindhold

Rapport fra udvalget om havnetunnel i København

Indhold

  Analyserne af de tekniske, trafikale, miljømæssige og økonomiske
  konsekvenser ved etablering af en havnetunnel i København er nu
  afsluttet. Undersøgelserne blev påbegyndt i foråret 1997 efter aftale
  mellem trafikministeren og Københavns overborgmester.

  Undersøgelserne omfatter en tunnelforbindelse med en 4-sporet vej samt
  cykel- og gangsti mellem Søndre Frihavn og Refshaleøen. Der er
  endvidere set på mulighederne for tilsluttende vejforbindelser dels
  til Helsingørmotorvejen mod nord og dels til motorvejsnettet mod syd
  og vest.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  Der foreligger nu et grundigere gennemarbejdet materiale om muligheder
  samt fordele og ulemper ved forskellige udførelser af en havnetunnel
  og eventuelle tilsluttende vejstrækninger.

  Det står fast, at en havnetunnel vil muliggøre en betydelig aflastning
  af Indre By i København, men at andre områder i byen vil blive
  belastet med mere trafik. En havnetunnel vil især påvirke trafikken i
  Københavns Kommune.

  Med offentliggørelse af undersøgelserne er der nu et grundlag for, at
  Borgerrepræsentationen og det kommende Hovedstadens Udviklingsråd kan
  overveje deres stilling til, hvorvidt det vil være fornuftigt at
  investere i en havnetunnel, eller om der er andre trafikinvesteringer
  i København eller i hovedstadsområdet i øvrigt, der trænger sig mere
  på for at løse de lokale og regionale trafikopgaver.

  Borgerne bør heller ikke holde sig tilbage i denne fase, der altså
  vedrører om–spørgsmålet.

  Hvis man beslutter sig for at gå videre med projektet, vil der blive
  tale om en formaliseret offentlighedsfase, hvor der skal foretages en
  egentlig VVM-undersøgelse - en vurdering af virkningerne på miljøet.

  Rapporten kan købes hos Statens Information for 100 kr. og er
  tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk fra fredag den
  12. november 1999.

  Yderligere oplysninger kan fås i Trafikministeriet hos
  planlægningschef Hans-Carl Nielsen på tlf. 33 92 43 10.