Rapport fra udvalget om havnetunnel i København

08. november 1999

Analyserne af de tekniske, trafikale, miljømæssige og økonomiske
konsekvenser ved etablering af en havnetunnel i København er nu
afsluttet. Undersøgelserne blev påbegyndt i foråret 1997 efter aftale
mellem trafikministeren og Københavns overborgmester.

Undersøgelserne omfatter en tunnelforbindelse med en 4-sporet vej samt
cykel- og gangsti mellem Søndre Frihavn og Refshaleøen. Der er
endvidere set på mulighederne for tilsluttende vejforbindelser dels
til Helsingørmotorvejen mod nord og dels til motorvejsnettet mod syd
og vest.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

Der foreligger nu et grundigere gennemarbejdet materiale om muligheder
samt fordele og ulemper ved forskellige udførelser af en havnetunnel
og eventuelle tilsluttende vejstrækninger.

Det står fast, at en havnetunnel vil muliggøre en betydelig aflastning
af Indre By i København, men at andre områder i byen vil blive
belastet med mere trafik. En havnetunnel vil især påvirke trafikken i
Københavns Kommune.

Med offentliggørelse af undersøgelserne er der nu et grundlag for, at
Borgerrepræsentationen og det kommende Hovedstadens Udviklingsråd kan
overveje deres stilling til, hvorvidt det vil være fornuftigt at
investere i en havnetunnel, eller om der er andre trafikinvesteringer
i København eller i hovedstadsområdet i øvrigt, der trænger sig mere
på for at løse de lokale og regionale trafikopgaver.

Borgerne bør heller ikke holde sig tilbage i denne fase, der altså
vedrører om–spørgsmålet.

Hvis man beslutter sig for at gå videre med projektet, vil der blive
tale om en formaliseret offentlighedsfase, hvor der skal foretages en
egentlig VVM-undersøgelse - en vurdering af virkningerne på miljøet.

Rapporten kan købes hos Statens Information for 100 kr. og er
tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk fra fredag den
12. november 1999.

Yderligere oplysninger kan fås i Trafikministeriet hos
planlægningschef Hans-Carl Nielsen på tlf. 33 92 43 10.