Regeringen foreslår flere penge til nye skinner

07. oktober 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen har torsdag indledt forhandlingerne om
de kommende års økonomiske rammer for jernbanen med trafikordførerne
fra alle partier i Folketinget.

Regeringens udspil til forhandlingerne er et løft i Banestyrelsens
bevillinger på gennemsnitligt 530 mio. kr. om året i de kommende 5 år.
Heraf har Regeringen foreslået finansiering på 230 mio. kr. på
jernbaneområdet. De resterende 300 mio. kr. foreslår regeringen
finansieret ved indtægter udenfor jernbaneområdet. Regeringen
forudsætter udspillet fuldt finansieret i en kommende aftale.

Regeringens udspil vil give Banestyrelsen mulighed for at foretage
omfattende fornyelse og vedligeholdelse af banenettet. Herved bliver
det muligt at følge anbefalingerne i de eksterne analyser, der er
foretaget af den danske baneinfrastruktur. Samtidig vil Banestyrelsen
herved blive blandt de mest effektive infrastrukturforvaltere i
Europa.

-Jeg synes, vi har haft et konstruktivt møde, og mødet har været en
god indledning til de videre drøftelser af rammerne for jernbanens
økonomi, siger trafikminister Sonja Mikkelsen. –Ordførerne har rejst
mange gode synspunkter om og spørgsmål til dels regeringens udspil,
dels jernbanepolitikken fremover. Vi vil nu belyse disse for-hold med
henblik på de videre forhandlinger i næste uge.