Gå til hovedindhold

Regeringen foreslår flere penge til nye skinner

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har torsdag indledt forhandlingerne om
  de kommende års økonomiske rammer for jernbanen med trafikordførerne
  fra alle partier i Folketinget.

  Regeringens udspil til forhandlingerne er et løft i Banestyrelsens
  bevillinger på gennemsnitligt 530 mio. kr. om året i de kommende 5 år.
  Heraf har Regeringen foreslået finansiering på 230 mio. kr. på
  jernbaneområdet. De resterende 300 mio. kr. foreslår regeringen
  finansieret ved indtægter udenfor jernbaneområdet. Regeringen
  forudsætter udspillet fuldt finansieret i en kommende aftale.

  Regeringens udspil vil give Banestyrelsen mulighed for at foretage
  omfattende fornyelse og vedligeholdelse af banenettet. Herved bliver
  det muligt at følge anbefalingerne i de eksterne analyser, der er
  foretaget af den danske baneinfrastruktur. Samtidig vil Banestyrelsen
  herved blive blandt de mest effektive infrastrukturforvaltere i
  Europa.

  -Jeg synes, vi har haft et konstruktivt møde, og mødet har været en
  god indledning til de videre drøftelser af rammerne for jernbanens
  økonomi, siger trafikminister Sonja Mikkelsen. –Ordførerne har rejst
  mange gode synspunkter om og spørgsmål til dels regeringens udspil,
  dels jernbanepolitikken fremover. Vi vil nu belyse disse for-hold med
  henblik på de videre forhandlinger i næste uge.