Rekonstruktion af Combus a/s

27. maj 1999


Regeringen har i dag fået tilslutning fra Folketingets Finansudvalg
til at gennemføre en rekonstruktion af Combus. Rekonstruktionen
indebærer bl.a. tilførsel af kapital på 300 mio. kr.

Grunden til rekonstruktionen er, at selskabet er kommet i en så
økonomisk vanskelig situation, at det har krævet øjeblikkelig
handling fra ejerens side, dvs. staten.

-Hensynet til de mange mennesker, som dagligt benytter Combus’ busser,
sammen med hensynet til selskabets 3.000 medarbejdere har spillet en
væsentlig rolle for beslutningen om at rekonstruere selskabet, udtaler
trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Allerede i 1998 oplyste jeg Folketinget om, at selskabets økonomi
ikke havde det godt, men det overrasker mig, at selskabets økonomiske
situation er så alvorlig, fortsætter trafikministeren. Derfor
iværksætter jeg nu en uvildig advokatundersøgelse med henblik på både
at fastslå årsagen til, at det er gået galt, og vurdere, om der har
været forhold, som bør få konsekvenser. Undersøgelsen vil koncentrere
sig om selskabet, dets bestyrelse, direktion og revisorer, men skal
også omfatte Trafikministeriet som repræsentant for ejeren, den danske
stat.

-Jeg kan endvidere oplyse, at formanden for selskabets bestyrelse har
meddelt mig, at bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed. En
ændring af bestyrelsens sam-mensætning vil derfor finde sted så snart,
som det er praktisk muligt efter generalforsamlingen, siger Sonja
Mikkelsen og understreger, at det er fortsat tanken at sælge aktierne
i Combus så snart som muligt og på en måde, som er mest økonomisk
fordelagtig for staten.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Michael Birch på telefon 33 92 38 96.