Gå til hovedindhold

Rekonstruktion af Combus a/s

Indhold


  Regeringen har i dag fået tilslutning fra Folketingets Finansudvalg
  til at gennemføre en rekonstruktion af Combus. Rekonstruktionen
  indebærer bl.a. tilførsel af kapital på 300 mio. kr.

  Grunden til rekonstruktionen er, at selskabet er kommet i en så
  økonomisk vanskelig situation, at det har krævet øjeblikkelig
  handling fra ejerens side, dvs. staten.

  -Hensynet til de mange mennesker, som dagligt benytter Combus’ busser,
  sammen med hensynet til selskabets 3.000 medarbejdere har spillet en
  væsentlig rolle for beslutningen om at rekonstruere selskabet, udtaler
  trafikminister Sonja Mikkelsen.

  -Allerede i 1998 oplyste jeg Folketinget om, at selskabets økonomi
  ikke havde det godt, men det overrasker mig, at selskabets økonomiske
  situation er så alvorlig, fortsætter trafikministeren. Derfor
  iværksætter jeg nu en uvildig advokatundersøgelse med henblik på både
  at fastslå årsagen til, at det er gået galt, og vurdere, om der har
  været forhold, som bør få konsekvenser. Undersøgelsen vil koncentrere
  sig om selskabet, dets bestyrelse, direktion og revisorer, men skal
  også omfatte Trafikministeriet som repræsentant for ejeren, den danske
  stat.

  -Jeg kan endvidere oplyse, at formanden for selskabets bestyrelse har
  meddelt mig, at bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed. En
  ændring af bestyrelsens sam-mensætning vil derfor finde sted så snart,
  som det er praktisk muligt efter generalforsamlingen, siger Sonja
  Mikkelsen og understreger, at det er fortsat tanken at sælge aktierne
  i Combus så snart som muligt og på en måde, som er mest økonomisk
  fordelagtig for staten.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Michael Birch på telefon 33 92 38 96.