Salg af aktier i Københavns Lufthavne A/S

17. december 1999

Regeringen har i dag meddelt, at man vil søge Folketingets
tilslut-ning til at sælge en del af statens aktier i Københavns
Lufthavne A/S svarende til 17 % af den samlede aktiekapital.

Trafikministeren udtaler i den anledning:

Jeg ser beslutningen som en samlet pakke for den fremtidige
strategiske udvikling af Københavns Lufthavne A/S.

Et element heri er, at staten sælger en del af statens aktier i
Københavns Lufthavne A/S. Staten ejer i dag 51% af aktiekapitalen, og
staten vil efter gennemførelse af salget fortsat eje 34%.

Et andet centralt element i pakken er, at der i løbet af kort tid vil
blive fremsat forslag om ændring af Lov om Københavns Lufthavne A/S.

Hensigten med lovforslaget er at udvide Københavns Lufthavne A/S’
forretningsgrundlag således, at selskabet får bedre mulighed for at
deltage i investeringer i andre lufthavne og i aktiviteter i øvrigt,
som er forbundet med lufthavnsdrift. Københavns Lufthavne A/S skal
fortsat som sin primære opgave drive Københavns og Roskilde lufthavne.

Jeg ønsker en stærk lufthavn, der kan tage konkurrencen op og bevare
sin position som centralt nordeuropæisk transitlufthavn (hub).

Jeg mener, at den samlede pakke samt SAS´s beslutning den 15. december
1999 om indkøb af nye interkontinentale fly, peger i den samme
retning.

Alt i alt tegner der sig en god fremtid for Københavns Lufthavne A/S.