Gå til hovedindhold

Silkeborgmotorvej - et skridt videre

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har nu modtaget Vejdirektoratets
  indstilling vedrørende motorvejen Herning – Århus (rute 15) ved
  Silkeborg.

  Indstillingen indeholder Vejdirektoratets anbefaling af, hvilke
  linieføringsalternativer der skal lægges til grund for de videre
  undersøgelser (VVM) på strækningen Bording – Låsby.

  Vejdirektoratet indstiller,

  at såvel Ringvejslinien med en Bymotorvejsløsning gennem Silkeborg
  som en linie nord om Silkeborg i en korridor mellem den såkaldte
  Nebellinie og Resendallinien/Linålinien lægges til grund for de videre
  undersøgelser, begge i kombination med Funder Midt–linien
  (Resendallinien og Linålinien er nye linier, der forløber henholdsvis
  langs højspændingstraceet ved Resendal og østsiden af Linådalen),

  at der undersøges muligheder for at forbedre projektet for
  Bymotorvejen med henblik på at reducere barrierevirkningen yderligere
  og tilpasse anlægget til omgivelserne, samt

  at der undersøges muligheder for forbedre projektet for en motorvej
  nord om Silkeborg med forskellige krydsninger af Gudenådalen med
  henblik på at reducere støjpåvirkninger mv. og tilpasse anlægget til
  omgivelserne.

  Indstillingen fra Vejdirektoratet er ledsaget af et notat, der
  indeholder Vejdirektoratets vurdering af de forslag, som har været
  fremme i debatten i forbindelse med den offentlige høring om projektet
  tidligere på året.

  -Jeg vil nu grundigt studere Vejdirektoratets indstilling og de
  indkomne borgerkommentarer, og før jeg træffer endelig beslutning, vil
  jeg forelægge min indstilling for Folketingets Trafikudvalg, siger
  trafikminister Sonja Mikkelsen og fortsætter: -Med det meget
  omfattende arbejde, der er udført fra Vejdirektoratets side og med de
  mange tilkendegivelser, der er kommet undervejs fra borgere og
  myndigheder i det berørte område, mener jeg, vi har fået et godt
  grundlag for en politisk beslutning om, hvilke løsningsmuligheder, der
  skal lægges til grund for den kommende VVM-analyse. Jeg satser på at
  få truffet en beslutning i løbet af 2 måneder. Ikke mindst af hensyn
  til nu at begrænse det antal boliger og erhvervsvirksomheder, der i
  dag er berørt af de mange forskellige linieføringer, lægger jeg vægt
  på, at processen nu bringes videre ved at VVM-arbejdet sættes i gang.

  Trafikministeren ønsker ikke at kommentere de enkelte løsningsforslag
  nærmere, før hun har haft lejlighed til at nærlæse Vejdirektoratets
  indstilling.

  Yderligere oplysninger om de undersøgte linieføringer kan fås ved
  henvendelse til Vejdirektoratet, civilingeniør Birger Munch, telefon
  3341 3662 eller planlægningschef Ole Kirk, telefon 3341 3655 eller
  3032 7592 (mobil).