Stor interesse fra nye jernbaneoperatører

10. december 1999

Banestyrelsen offentliggør i dag fredag den 10. december 1999 navnene
på de operatørselskaber, som med sommerkøreplanen i år 2000 har fået
tildelt kapacitet på det statslige jernbanenet. Det er første gang, at
der efter den nye lovgivning om jernbanevirksomhed i Danmark er
gennemført en runde med fordeling af plads til at køre på
jernbanenettet, og hvortil der har været adgang for alle
jernbanevirksomheder. I denne anledning udtaler trafikminister Sonja
Mikkelsen:

Jeg er glad for den store interesse fra såvel danske som udenlandske
jernbaneoperatører, som tyder på, at erhvervslivet finder gode
muligheder på godstransportområdet med jernbane.

Jeg håber, at de mange, der nu får adgang til at køre – især gods – på
skinner også vil forstå at udnytte de nye muligheder. Et af de
overordnede formål med at give mulighed for fri adgang til skinnerne
er at få godsmængderne på jernbane til at stige, og interessen tyder
på, at dette vil kunne lykkes. Det bliver spændende at følge
udviklingen i de kommende år.