Gå til hovedindhold

Stor interesse fra nye jernbaneoperatører

Indhold

  Banestyrelsen offentliggør i dag fredag den 10. december 1999 navnene
  på de operatørselskaber, som med sommerkøreplanen i år 2000 har fået
  tildelt kapacitet på det statslige jernbanenet. Det er første gang, at
  der efter den nye lovgivning om jernbanevirksomhed i Danmark er
  gennemført en runde med fordeling af plads til at køre på
  jernbanenettet, og hvortil der har været adgang for alle
  jernbanevirksomheder. I denne anledning udtaler trafikminister Sonja
  Mikkelsen:

  Jeg er glad for den store interesse fra såvel danske som udenlandske
  jernbaneoperatører, som tyder på, at erhvervslivet finder gode
  muligheder på godstransportområdet med jernbane.

  Jeg håber, at de mange, der nu får adgang til at køre – især gods – på
  skinner også vil forstå at udnytte de nye muligheder. Et af de
  overordnede formål med at give mulighed for fri adgang til skinnerne
  er at få godsmængderne på jernbane til at stige, og interessen tyder
  på, at dette vil kunne lykkes. Det bliver spændende at følge
  udviklingen i de kommende år.