Gå til hovedindhold

Storebælt - takstregulering

Indhold


  Sund & Bælt har d.d. meddelt, at der fra nytår vil blive gennemført
  prisreguleringer og ændringer i takstsystemet på Storebælt. I den
  forbindelse siger trafikminister Sonja Mikkelsen:

  -Der er ingen grund til at være overrasket over, at der til nytår sker
  en regulering af taksterne på Storebæltsforbindelsen. Til den tid vil
  taksterne have været uændret i over 1½ år, og der sker så en
  prisregulering, som det har været forudsat fra projektets start.

  Bilisterne kan i øvrigt stort set undgå prisreguleringen ved at tegne
  et BroBizz abonnement.

  -Hvis der ikke sker en løbende prisregulering, vil det alvorligt
  svække økonomien i Storebæltsforbindelsen. I den forbindelse skal jeg
  minde om, at der er en gæld i A/S Storebælt på ca. 36 mia. kr., som
  skal forrentes og afdrages. Udviklingen i trafikken siden åbningen
  peger på, at det vil kunne ske over 37 år. Det svarer nogenlunde til
  de forudsætninger, vi havde inden åbningen.

  -Men indtægterne fra forbindelsen vil endnu i en årrække ikke kunne
  dække driftsudgifterne, hvor især renteudgifterne vejer tungt.
  Selskabets gæld forventes at nå helt op på 45 mia. kr. inden den
  begynder at falde igen. Det understreger, at der bestemt ikke er råd
  til at undlade de løbende prisreguleringer - og da slet ikke til
  takstnedsættelser.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
  Holdt tlf. 33 92 43 38