Storebælt - takstregulering

12. maj 1999


Sund & Bælt har d.d. meddelt, at der fra nytår vil blive gennemført
prisreguleringer og ændringer i takstsystemet på Storebælt. I den
forbindelse siger trafikminister Sonja Mikkelsen:

-Der er ingen grund til at være overrasket over, at der til nytår sker
en regulering af taksterne på Storebæltsforbindelsen. Til den tid vil
taksterne have været uændret i over 1½ år, og der sker så en
prisregulering, som det har været forudsat fra projektets start.

Bilisterne kan i øvrigt stort set undgå prisreguleringen ved at tegne
et BroBizz abonnement.

-Hvis der ikke sker en løbende prisregulering, vil det alvorligt
svække økonomien i Storebæltsforbindelsen. I den forbindelse skal jeg
minde om, at der er en gæld i A/S Storebælt på ca. 36 mia. kr., som
skal forrentes og afdrages. Udviklingen i trafikken siden åbningen
peger på, at det vil kunne ske over 37 år. Det svarer nogenlunde til
de forudsætninger, vi havde inden åbningen.

-Men indtægterne fra forbindelsen vil endnu i en årrække ikke kunne
dække driftsudgifterne, hvor især renteudgifterne vejer tungt.
Selskabets gæld forventes at nå helt op på 45 mia. kr. inden den
begynder at falde igen. Det understreger, at der bestemt ikke er råd
til at undlade de løbende prisreguleringer - og da slet ikke til
takstnedsættelser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
Holdt tlf. 33 92 43 38