Styrket samarbejde mellem Grønland og Danmark på trafik- og vejrområdet

17. august 1999


På et officielt besøg i dag i Grønland har trafikminister Sonja
Mikkelsen og landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur, Steffen
Ulrich-Lynge, haft politiske drøf-telser på trafik- og vejrområdet.
Trafikministeren og landsstyremedlemmet har i dag underskrevet en
aftale om at etablere og styrke udviklings- og indsatsområder i det
fremtidige samarbejde. Aftalens fire punkter er som følger:

· En embedsmandsgruppe med dansk og grønlandsk deltagelse har
udarbejdet en rapport om luftfartslovgivningen i relation til
Grønland. De fælles indstillinger i rapporten vil blive lagt til grund
ved den fremtidige administration på luftfartsområdet.

· En skærpet indsats med henblik på at skabe forbedrede
trafikforbindelser i det vestnordiske område ved hjælp af en øget
samordning og koordinering mellem henholdsvis fly- og skibstrafikken -
både internt samt til og fra Grønland.

· Tilkendegivelse om i fællesskab at søge at tilvejebringe midler -
eksempelvis af de særlige forskningsmidler, der er afsat til Grønland
- eller gennem omprioriteringer til udvikling af forbedrede
vejrudsigter og vejrdata i kystnære områder og indenskærs områder ved
Grønland.

· At videreføre det velfungerende samarbejde i NUNASILA (forum ml. DMI
og tre institutioner under Hjemmestyret) vedrørende den vejrmæssige
betjening af Grønland - herunder en aktiv inddragelse og koordinering
af grønlandsk eksper-tise, videreføres.

-Jeg lægger vægt på, at Grønland er med til at prioritere
vejrtjenesten og de aktiviteter vi har i Grønland. Aftalen styrker
også Grønlands indflydelse på luftfartsmæssige spørgsmål.
Underskrivelsen af aftalen er også udtryk for en fortsættelse af det
gode samarbejde, der er mellem Direktoratet for Boliger og
Infrastruktur og Trafik-ministeriet, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen