Gå til hovedindhold

Trafikfællesskabet Storebælt

Indhold

  Færdselsstyrelsen har nu godkendt Trafikfællesskabet Storebælt, som
  skal stå for udbudet af fjernbusruter over Storebælt.
  Trafikfællesskabet har deltagere fra alle amter undtagen Bornholms og
  Storstrøms Amter.

  Med ændringen af busloven i maj 1999 blev der introduceret en
  forsøgsmodel for indførelse af øget konkurrence på
  fjerntrafikmarkedet. Modellen indebærer at et frivilligt amtskommunalt
  trafikfællesskab skal udbyde op til fem fjernbusruter over Storebælt i
  perioden frem til udgangen af 2004.

  -Forsøget skal give os ny viden om kundepotentialet i fjerntrafikken,
  herunder konkurrenceforholdene mellem bus og tog. Jeg regner med at
  fjernbusserne også kan være et alternativ til bilen for nogen, ligesom
  de kan være et supplement til toget i spidsbelastningsperioderne. Det
  bliver spændende at iagttage hvordan de nye ruter udvikler sig i de
  tyndere befolkede områder. Jeg er derfor glad for, at amterne har
  taget imod udfordringen, og jeg ser frem til, at ruterne udbydes, så
  kørslen kan starte til foråret, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.