Trafikfællesskabet Storebælt

10. november 1999

Færdselsstyrelsen har nu godkendt Trafikfællesskabet Storebælt, som
skal stå for udbudet af fjernbusruter over Storebælt.
Trafikfællesskabet har deltagere fra alle amter undtagen Bornholms og
Storstrøms Amter.

Med ændringen af busloven i maj 1999 blev der introduceret en
forsøgsmodel for indførelse af øget konkurrence på
fjerntrafikmarkedet. Modellen indebærer at et frivilligt amtskommunalt
trafikfællesskab skal udbyde op til fem fjernbusruter over Storebælt i
perioden frem til udgangen af 2004.

-Forsøget skal give os ny viden om kundepotentialet i fjerntrafikken,
herunder konkurrenceforholdene mellem bus og tog. Jeg regner med at
fjernbusserne også kan være et alternativ til bilen for nogen, ligesom
de kan være et supplement til toget i spidsbelastningsperioderne. Det
bliver spændende at iagttage hvordan de nye ruter udvikler sig i de
tyndere befolkede områder. Jeg er derfor glad for, at amterne har
taget imod udfordringen, og jeg ser frem til, at ruterne udbydes, så
kørslen kan starte til foråret, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.