Trafikministeren fremsætter lovforslag om brug af chaufførvikarer

17. november 1999


I dag fremsætter trafikministeren et ændringsforslag til lov om
ændring af godskørselsloven og busloven, således at det fremover bliver muligt for vognmænd at bruge chaufførvikarer. Der etableres samtidig en overbygning for chaufførvikarbureauer på det eksisterende tilladelsessystem.

Forslaget sigter på at give gods- og buskørselsvirksomheder større fleksibilitet i tilrettelæggelsen og udførelsen af deres kørsel, men også til at vikarvirksomheder udøver erhvervet inden for nogle lovgivningsmæssigt forsvarligt og betryggende rammer. Reguleringen af vikarvirksomheder sker af hensyn til chaufførernes arbejdsvilkår og færdselssikkerheden.

Hvis lovforslaget vedtages vil der herefter være mulighed for, at en vognmandsvirksomhed med tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller buskørsel kan udlåne egne chauffører, anvender andre vognmænds chauffører eller chauffører fra en godkendt chaufførvikarvirksomhed. Samtidig etableres en overbygning på det eksisterende tilladelses-system, så man udover tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller buskørsel, kan godkendes til at udøve
chaufførvikarvirksomhed.

Det er ikke en betingelse, at virksomheden både udfører vejtransport og udøver chaufførvirkarvirksomhed. Det betyder, at en virksomhed kan vælge alene at udøve vikarvirksomhed.

Med godkendelsesordningen følger også mulighed for at kunne tilbagekalde den udstedte tilladelse, såfremt vikarvirksomheden ikke udbetaler overenskomstmæssig løn til vikaren eller i øvrigt overtræder tilladelsesvilkårene.