Gå til hovedindhold

Trafikministeren inviterer transporterhvervet til dialogmøde om effektive miljørigtige transportsystemer

Indhold


  Trafikministeren inviterer transporterhvervet til dialogmøde om
  effektive miljørigtige transportssystemer

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag taget initiativet til at
  invitere transporter-hvervet, DTL - Dansk Transport og Logistik,
  Danske Busvognmænd samt chaufførernes fagorganisation SiD, til et
  dialogmøde.

  Formålet med mødet er generelt at diskutere, hvad vi kan gøre for at
  skabe et mere effektivt transportsystem, der samtidig er med til at
  begrænse forureningen. Hvordan kan man med færdselsregulerende
  foranstaltninger - f.eks. miljøzoner - reducere tung trafik i
  bymidterne og alligevel få varer og gods frem til detailhandelen.

  -Det er vigtigt at få en dialog i gang med transporterhvervet om dette
  spørgsmål, siger trafikminister Sonja Mikkelsen, der understreger, at
  transporterhvervet har vist vilje til at ville løse de miljømæssige
  problemer.

  På mødet vil trafikministeren også drøfte spørgsmålet om
  dieselpartikelfiltre med organisationerne. Der er i EU opnået enighed
  blandt miljøministrene om de nye regler for, hvor meget store
  køretøjer må forurene. I praksis betyder det, at nye køretøjer skal
  have dieselpartikelfiltre monteret om 6 år - fra år 2005.

  -Tab af menneskeliv som følge af trafikulykker er til at få øje på,
  men tab af menneskeliv og skader på mennesker som følge af
  luftforurening fra trafikken, er også væsentlige faktorer som vi må
  bekæmpe, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Trafikministeren har indbudt parterne til dialogmødet i marts måned.
  Yderligere oplysninger til kontorchef i Trafikministeriet, Conni
  Jensen Madsen-Østerbye, telefon 33 92 33 04.