Trafikministeren inviterer transporterhvervet til dialogmøde om effektive miljørigtige transportsystemer

09. februar 1999


Trafikministeren inviterer transporterhvervet til dialogmøde om
effektive miljørigtige transportssystemer

Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag taget initiativet til at
invitere transporter-hvervet, DTL - Dansk Transport og Logistik,
Danske Busvognmænd samt chaufførernes fagorganisation SiD, til et
dialogmøde.

Formålet med mødet er generelt at diskutere, hvad vi kan gøre for at
skabe et mere effektivt transportsystem, der samtidig er med til at
begrænse forureningen. Hvordan kan man med færdselsregulerende
foranstaltninger - f.eks. miljøzoner - reducere tung trafik i
bymidterne og alligevel få varer og gods frem til detailhandelen.

-Det er vigtigt at få en dialog i gang med transporterhvervet om dette
spørgsmål, siger trafikminister Sonja Mikkelsen, der understreger, at
transporterhvervet har vist vilje til at ville løse de miljømæssige
problemer.

På mødet vil trafikministeren også drøfte spørgsmålet om
dieselpartikelfiltre med organisationerne. Der er i EU opnået enighed
blandt miljøministrene om de nye regler for, hvor meget store
køretøjer må forurene. I praksis betyder det, at nye køretøjer skal
have dieselpartikelfiltre monteret om 6 år - fra år 2005.

-Tab af menneskeliv som følge af trafikulykker er til at få øje på,
men tab af menneskeliv og skader på mennesker som følge af
luftforurening fra trafikken, er også væsentlige faktorer som vi må
bekæmpe, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

Trafikministeren har indbudt parterne til dialogmødet i marts måned.
Yderligere oplysninger til kontorchef i Trafikministeriet, Conni
Jensen Madsen-Østerbye, telefon 33 92 33 04.