Trafikministeren ønsker status for Metro-projektet

11. februar 1999


Trafikministeren har, efter drøftelse med Københavns Kommune, nedsat
en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en status for projektet,
der skal foreligge inden udgangen af marts i år.

-Med baggrund i de erfaringer, der har været med entreprenøren på
bygge- og anlægsarbejdet - Comet - har jeg drøftet spørgsmålet om
fremdriften i leverandøren Ansaldos del af projektet med
Ørestadsselskabet og Jernbanetilsynet. På den baggrund har jeg
herefter bedt de to institutioner om sammen med Trafikministeriet og
Københavns Kommune at gøre status med henblik på at få klarhed over,
om Ansaldos arbejder holder tidsplanen, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

-Dette skridt har jeg taget med henblik på at forebygge og træffe
foranstaltninger til at sikre, at det, som vi har oplevet med Comets
forsinkelse, ikke gentager sig for Ansaldos del af arbejdet,
understreger trafikminister Sonja Mikkelsen. Trafikministeren
underrettede i går Folketingets Finansudvalg om dette under et
samråd.

Af rapporten skal det således fremgå, om det kommende Metrosystem er
forsinket, eller om der er knyttet andre vanskeligheder til levering
af togene m.v. f.eks. i rela-tion til sikkerhedsgodkendelse.

I arbejdsgruppen deltager, foruden Trafikministeriet, Jernbanetilsynet
og Ørestadsselskabet samt Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Michael
Birch, tlf. 33 92 38 96.