Trafikministeren: Positivt at SAS har besluttet sig for køb af nye langdistancefly

15. december 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i anledning af SAS’ køb af nye
fly:

"Det er et positivt signal, at SAS' bestyrelse i dag har truffet
beslutning om køb af 10 nye store langdistancefly."

"Den endelige beslutning har været længe undervejs, men nu har SAS'
bestyrelse vurderet, at forudsætningerne endelig er til stede på det
stærkt konkurrenceprægede marked.

Købet af de nye fly betyder, at man vil kunne fastholde SAS som
interkontinentalt luftfartsselskab, og det er af stor betydning for
dansk erhvervsliv.

SAS vil ikke blot vedblive med at være et meget stort luftfartsselskab
på de skandinaviske og europæiske ruter, men vil også fortsat kunne
tilbyde direkte transport mellem Skandinavien og store byer på andre
kontinenter. Her er det ikke mindst de voksende markeder i Østen, der
er interessante.

Beslutningen vil også medvirke til at fastholde Københavns Lufthavn
som vigtig nordeuropæisk knudepunkt eller "hub", som det kaldes. Jeg
lægger stor vægt på udviklingen og beskæftigelsen i Københavns
Lufthavn, der samlet set er Danmarks største arbejdsplads."

Det gør bestemt heller ikke noget, at de nye fly er væsentlig mindre
forurenende og støjende.

"Det er således en glædelig beslutning, der er truffet, og jeg
forventer, at SAS' ledelse og medarbejdere vil vide at samarbejde om
at udnytte de muligheder, som de nye fly vil give. Konkurrencen er jo
kolossal, og hvis man skal gøre sig gældende, kræver det effektivitet,
omkostningsbevidsthed og dygtig ledelse. Det kan ingen være i tvivl
om."