Trafikministeren sætter forsøg i gang med partikelfiltre i Odense

02. november 1999

Der har i løbet af de seneste dage været stor debat i medierne om
skadevirkningen af de små partikler, som vi indånder, hver gang vi
færdes i trafikken. Vi har endnu ikke noget præcist billede af
omfanget af de gener, som indånding af de små partikler giver
anledning til. Fagfolk er dog enige om, at de tal for dødelighed, der
frem-føres fra forskellig side, er behæftet med stor usikkerhed. Men
der er også enighed om, at partiklerne er skadelige og, at vi har
behov for forskning for at afklare hvor stort problemet er, og hvilke
løsningsmuligheder der findes.

-På denne baggrund har jeg bedt Trafikministeriet og Færdselsstyrelsen
om i samarbejde med Odense Kommune at gennemføre et forsøg, som har
til formål at opsamle driftsmæssige og miljømæssige erfaringer med
montering af partikelfiltre på dieselkøretøjer, der står for den
største del af partikeludslippet, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

Der er tale om et stort projekt, med en samlet økonomisk ramme på ca.
11 mio. kr., der modtager finansiering fra Trafikministeriets
Trafikpulje. Projektet er nu så langt, at de første filtre er
monteret, og alle filtre forventes monteret inden januar 2000.

Projektet omhandler først og fremmest de kommunaltejede
diesel-køretøjer hos Odense Bytrafik, Odense Renovationsselskab og
Park- og Vejafdelingen, og det forventes, at der vil blive monteret
partikelfiltre på 120 – 140 busser og lastbiler.

Der etableres endvidere en fond, hvor private erhvervsmæssige
transportører kan få støtte til køb af filtre. Hvis de selv køber ét
filter, får de ét gratis fra fonden.

Der bliver foretaget opfølgning i form af før og efter målinger af
forureningsniveauet i byen. Endvidere vil der blive foretaget målinger
af forurening fra det enkelte køretøj, og der bliver foretaget
opsam-ling af driftserfaringer og brændstofforbrug.

-Jeg håber, at erfaringerne for projektet vil være så inspirerende, at
alle transportører og alle transportkøbere vil tage initiativ til at
dieselkøretøjerne får monteret partikelfiltre, siger Sonja Mikkelsen.

-Det er mit håb, at dette projekt vil kunne bidrage til, at vi får
mere viden om de drifts- og miljømæssige forhold ved montering af
partikelfiltre på dieselkøretøjer, slutter trafikminister Sonja
Mikkelsen.