Gå til hovedindhold

Trafikministeren sætter forsøg i gang med partikelfiltre i Odense

Indhold

  Der har i løbet af de seneste dage været stor debat i medierne om
  skadevirkningen af de små partikler, som vi indånder, hver gang vi
  færdes i trafikken. Vi har endnu ikke noget præcist billede af
  omfanget af de gener, som indånding af de små partikler giver
  anledning til. Fagfolk er dog enige om, at de tal for dødelighed, der
  frem-føres fra forskellig side, er behæftet med stor usikkerhed. Men
  der er også enighed om, at partiklerne er skadelige og, at vi har
  behov for forskning for at afklare hvor stort problemet er, og hvilke
  løsningsmuligheder der findes.

  -På denne baggrund har jeg bedt Trafikministeriet og Færdselsstyrelsen
  om i samarbejde med Odense Kommune at gennemføre et forsøg, som har
  til formål at opsamle driftsmæssige og miljømæssige erfaringer med
  montering af partikelfiltre på dieselkøretøjer, der står for den
  største del af partikeludslippet, siger trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  Der er tale om et stort projekt, med en samlet økonomisk ramme på ca.
  11 mio. kr., der modtager finansiering fra Trafikministeriets
  Trafikpulje. Projektet er nu så langt, at de første filtre er
  monteret, og alle filtre forventes monteret inden januar 2000.

  Projektet omhandler først og fremmest de kommunaltejede
  diesel-køretøjer hos Odense Bytrafik, Odense Renovationsselskab og
  Park- og Vejafdelingen, og det forventes, at der vil blive monteret
  partikelfiltre på 120 – 140 busser og lastbiler.

  Der etableres endvidere en fond, hvor private erhvervsmæssige
  transportører kan få støtte til køb af filtre. Hvis de selv køber ét
  filter, får de ét gratis fra fonden.

  Der bliver foretaget opfølgning i form af før og efter målinger af
  forureningsniveauet i byen. Endvidere vil der blive foretaget målinger
  af forurening fra det enkelte køretøj, og der bliver foretaget
  opsam-ling af driftserfaringer og brændstofforbrug.

  -Jeg håber, at erfaringerne for projektet vil være så inspirerende, at
  alle transportører og alle transportkøbere vil tage initiativ til at
  dieselkøretøjerne får monteret partikelfiltre, siger Sonja Mikkelsen.

  -Det er mit håb, at dette projekt vil kunne bidrage til, at vi får
  mere viden om de drifts- og miljømæssige forhold ved montering af
  partikelfiltre på dieselkøretøjer, slutter trafikminister Sonja
  Mikkelsen.