Trafikministeren tager initiativ til arbejdsgruppe om transportuddannelser i Norden

12. november 1999

De ændrede vilkår i jernbanesektoren herunder liberalisering og
internationalisering har i de senere år skabt mangel på uddannede
lokomotivfører i Norden.

Trafikminister Sonja Mikkelsen har derfor taget initiativ til, at der
under det danske formandskab af Nordisk råd til næste år bliver nedsat
en arbejdsgruppe til at analysere problemerne.

Arbejdsgruppen skal analysere mulighederne for at etablere f.eks.
fælles nordiske uddannelser og uddannelsescentre med henblik på at
sikre, at der uddannes tilstrækkelig mange til at imødekomme
efterspørgslen fra et arbejdsmarked, der ændrer sig fra en national
operatør til flere statslige, såvel som private operatører i et
internationalt marked. Eksempler herpå kunne være flyveledere,
lokomotivfører og piloter.

-Der kan også blive tale om at gøre de eksisterende uddannelser mere
internationale med henblik på gensidig anerkendelse og en mere
effektiv transport over grænserne – ikke mindst set i lyset af den
kommende åbning af Øresundsforbindelsen, hvor f.eks.
jernbanetransporten bliver forbundet med både Sverige og Norge, siger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

De nordiske undervisningsministerier vil også blive indbudt til at
deltage i udredningsarbejdet, og det forventes, at der vil kunne
besluttes en handlingsplan for det videre forløb, når de nordiske
transportministre mødes til næste sommer i Århus.

Desuden vil alle relevante myndigheder, trafikoperatører og faglige
organisationer blive inddraget i kortlægningsarbejdet.

På Nordisk Råds session i Stockholm tirsdag blev det danske
formandskabsprogram for år 2000 præsenteret.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos kontorchef Jørn Holdt,
trafikministeriets 3. kontor, tlf.: 33 92 43 38