Gå til hovedindhold

Trafikministeren tager initiativ til arbejdsgruppe om transportuddannelser i Norden

Indhold

  De ændrede vilkår i jernbanesektoren herunder liberalisering og
  internationalisering har i de senere år skabt mangel på uddannede
  lokomotivfører i Norden.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har derfor taget initiativ til, at der
  under det danske formandskab af Nordisk råd til næste år bliver nedsat
  en arbejdsgruppe til at analysere problemerne.

  Arbejdsgruppen skal analysere mulighederne for at etablere f.eks.
  fælles nordiske uddannelser og uddannelsescentre med henblik på at
  sikre, at der uddannes tilstrækkelig mange til at imødekomme
  efterspørgslen fra et arbejdsmarked, der ændrer sig fra en national
  operatør til flere statslige, såvel som private operatører i et
  internationalt marked. Eksempler herpå kunne være flyveledere,
  lokomotivfører og piloter.

  -Der kan også blive tale om at gøre de eksisterende uddannelser mere
  internationale med henblik på gensidig anerkendelse og en mere
  effektiv transport over grænserne – ikke mindst set i lyset af den
  kommende åbning af Øresundsforbindelsen, hvor f.eks.
  jernbanetransporten bliver forbundet med både Sverige og Norge, siger
  trafikminister Sonja Mikkelsen.

  De nordiske undervisningsministerier vil også blive indbudt til at
  deltage i udredningsarbejdet, og det forventes, at der vil kunne
  besluttes en handlingsplan for det videre forløb, når de nordiske
  transportministre mødes til næste sommer i Århus.

  Desuden vil alle relevante myndigheder, trafikoperatører og faglige
  organisationer blive inddraget i kortlægningsarbejdet.

  På Nordisk Råds session i Stockholm tirsdag blev det danske
  formandskabsprogram for år 2000 præsenteret.
  Yderligere oplysninger kan indhentes hos kontorchef Jørn Holdt,
  trafikministeriets 3. kontor, tlf.: 33 92 43 38